Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 3: That’s my school

Ôn tập từ vựng Unit 7 lớp 3 kèm đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 3: That’s my school do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 3: That’s my school

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Pick out one redundant letter to make correct word

1. BEIG

: _____________

4. ANDE

: _____________

2. SAMALL

: _____________

5. MOLD

: _____________

3. SECHOOL

: _____________

6. BUTH

: _____________

Exercise 2: Look at the picture and choose the correct answer

1. Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 3: That’s my school

A. Classroom

B. Art room

C. Gym

2. Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 3: That’s my school

A. Art room

B. Computer room

C. Gym

3. Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 3: That’s my school

A. School

B. Playground

C. Gym

4. Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 3: That’s my school

A. Library

B. Stadium

C. Class

5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 3: That’s my school

A. Art room

B. School

C. Library

Exercise 3: Complete the sentences with the given words

beautiful

books

gym

playing

classroom

1. This is our ______________.

2. Is your school big and __________?

3. Phong and Tony are ________ in the playground

4. We like reading _________ in the library.

5. Is the __________ large and modern?

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 3: That’s my school

Exercise 1: Pick out one redundant letter to make correct word

1. BEIG

: BIG

1. ANDE

: AND

2. SAMALL

: SMALL

2. MOLD

: OLD

3. SECHOOL

: SCHOOL

3. BUTH

: BUT

Exercise 2: Look at the picture and choose the correct answer

1. A

2. C

3. B

4. A

5. B

Exercise 3: Choose the correct answer

1. Classroom

2. Beautiful

3. Playing

4. Books

5. Gym

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 3: That’s my school. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 nâng cao: That’s my school, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.130
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm