Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 21

Phiếu bài tập tuần 21 môn Tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 21 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 3: Where’s my book? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 21

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 21

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 21

1. b _ d

2. d _ s k

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 21

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 21

3. c _ t

4. m _ p

Exercise 2: Read and write

What

When

How

Where

1. ___________ do you do at break time? I play table tennis

2. ___________ is that? That is my grandfather

3. ___________ old is he? He is seven years old

4. ___________ are the pens? They are in the school bag

5. ___________ colour are the chairs? They are brown

Exercise 3: Read and match

A

B

1. Where is the book?

A. They are behind the TV

2. Is there a dog in the house?

B. Oh. They are new and beautiful

3. Is that your house?

C. It’s on the table

4. Where are the cats?

D. Yes, it is

5. Look at my school things!

E. Yes, there is

Exercise 4: Write question for the underlined parts. The first word is cue for you

1. The small bed is in the room.

Where ___________________________________

2. My mother is 32 years old.

How old _________________________________

3. This is my rubber.

What ____________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 21

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

1. Bed

2. Desk

3. Cat

4. Map

Exercise 2: Read and write

1. What

2. Who

3. How

4. Where

5. What

Exercise 3: Read and match

1. C

2. E

3. D

4. A

5. B

Exercise 4: Write question for the underlined parts. The first word is cue for you

1. Where is the small bed?

2. How old is your mother?

3. What is that?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 21. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 3: This is my house, Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 20.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 961
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm