Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 2

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 + 2 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 2 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyện mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 3 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. is

B. are

C. hi

2. A. bye

B. how

C. goodbye

3. A. Linda

B. thank you

C. thanks

Exercise 2: Read and circle the correct respond

1. How are you, Linh? - ___________________

A. Fine, thanks you

B. I’m fine, thanks

C. Fine, thank

2. What’s your name? - ___________________

A. I’m very well, thanks

B. Bye, see you again

C. My name’s Linda

3. Goodbye, class. - ______________________

A. Good morning, Ms. Hien

B. Goodbye, Ms. Hien

C. Good night, Ms. Hien

4. __________________. - I’m Peter

A. What’s your name?

B. How are you?

C. How old are you?

Exercise 3: Complete the dialogues

A: Hello, I’m Quan.

B: (1) ____________. I’m Peter

A: Nice to meet you, Peter

B: (2) __________________, Quan

A: Goodbye, Peter

B: (3) __________________, Quan. See you again.

A: (4) ________________ soon.

Exercise 4: Read and match the right sound

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 2
Exercise 5: Write about you

1. What’s your name?

__________________________________

2. How are you?

__________________________________

3. Nice to meet you

__________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao

Exercise 1: Choose the odd one out

1. C

2. B

3. A

Exercise 2: Read and circle the correct respond

1. B2. C3. B4. A

Exercise 3: Complete the dialogues

A: Hello, I’m Quan.

B: (1) ____Hi/ Hello________. I’m Peter

A: Nice to meet you, Peter

B: (2) ___Nice to meet you_______________, Quan

A: Goodbye, Peter

B: (3) ____Bye/ Goodbye______________, Quan. See you again.

A: (4) _____See you soon___________ soon.

Exercise 4: Read and match the right sound

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 2
Exercise 5: Write about you

Hướng dẫn: Sau đây là câu trả lời mẫu, học sinh có thể tham khảo để tự trả lời

1. My name is Linda

2. I’m fine, thanks

3. Nice to meet you, too

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 4), Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 chất lượng cao - Số 1.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 2.031
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm