Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 28

Phiếu bài tập tuần 28 môn Tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 28 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 16 lớp 3: Do you have any pets? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 16 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 28

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. flower

B. dog

C. cat

2. A. love

B. beautiful

C. like

3. A. animal

B. green

C. brown

4. A. rabbit

B. cats

C. bird

II/ Look at the pictures and fill in the blanks

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 28

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 28

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 28

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 28

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 28

1. Linda has two ____________.

2. What pets do you have? - I have a ___________.

3. Do they have any ___________? - No, they don’t.

4. Where is the ___________? - It’s under the desk.

5. Where is your bird? - It’s in the _____________.

III. Reorder these words to have correct sentences

1. I/ two/ dogs/ have/ ./

____________________________________________

2. Where/ your/ pets/ are/ ?/

____________________________________________

3. has/ three/ the/ in/ tank/ goldfish/ She/ ./

____________________________________________

4. My/ has/ pets/ brother/ a lot of/ ./

____________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 28

I/ Choose the odd one out

1. A

2. B

3. A

4. B

II/ Look at the pictures and fill in the blanks

1.Linda has two ______goldfish______.

2.What pets do you have? - I have a _____rabbit______.

3.Do they have any ____cats_______? - No, they don’t.

4.Where is the ______dog_____? - It is under the desk.

5.Where is your bird? - It’s in the _____cage________.

III. Reorder these words to have correct sentences

1. I have two dogs

2. where are your pets?

3. She has three goldfish in the tank

4. My brother has a lot of pets

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 28. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 27, Trắc nghiệm từ vựng Unit 16 lớp 3: Do you have any pets? .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.247
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm