Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 3: Stand up

Ôn tập từ vựng Unit 6 lớp 3 kèm đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 3: Stand up do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 3: Stand up

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and write

Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 3: Stand upTrắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 3: Stand upTrắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 3: Stand up

1. _________ up

2. _________ a question

3. _________ out

Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 3: Stand upTrắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 3: Stand upTrắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 3: Stand up

4. _________ your name

5. _________ the book

6. _________ the book

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. school

B. afternoon

C. evening

2. A. sit down

B. stand up

C. table

3. A. come

B. talk

C. please

4. A. close

B. book

C. open

Exercise 3: Put the following words into the correct categories

hello

you

hi

sing

close

they

come

good morning

good afternoon

write

we

he

Greeting

Pronounce

Verb

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

-The end-

Đáp án Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 3: Stand up

Exercise 1: Look at the picture and write

1. Stand up

2. Ask a question

3. Go out

4. Write your name

5. Open the book

6. Close the book

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A

2. C

3. C

4. B

Exercise 3: Put the following words into the correct categories

Greeting

Pronounce

Verb

hello

hi

good morning

good afternoon

he

you

they

we

close

write

come

sing

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 3: Stand up. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Stand up!, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 1.121
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm