Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 3: This is my pen

Ôn tập từ vựng Unit 8 lớp 3 kèm đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 3: This is my pen do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 3: This is my pen

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Write the correct words under the pictures

Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 3: This is my pen

Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 3: This is my pen

Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 3: This is my pen

1. sc_ _ _ _ _ _ _

2. pe_ _ _ _ c _ _ _

3. p_ _ _ _ _ sh _ _ _ _ _ _ _

Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 3: This is my pen

Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 3: This is my pen

Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 3: This is my pen

4. no_ _ _ _ _ _

5. r_ _ _ _

6. co_ _ _ _ _ _

Exercise 2: Circle the correct words and write

1. ______________ (This/ These) is my notebook

2. ______________ (This/ These) are Mr. Hung and Miss Lan

3. That is my _____________ (book/ books)

4. Those are my ____________ (pencil/ pencils)

5. Those are my rubbers. __________ (It is/ They are) small.

Exercise 3: Choose the odd one out

1. A. classroom

B. six

C. gym

D. library

2. A. rubber

B. teacher

C. friend

D. classmate

3. A. desk

B. open

C. go

D. close

Exercise 4: Read and complete the text with the words in the box

notebooks

five

Those

school

write

Hello. My name is Laura. I’m in class 3A. That is my (1) ______________. It’s beautiful. This is my school bag. It’s black and (2) ____________. These are my books and (3) ____________. They are new. (4) ____________ are my pens and pencils. They are new, too. Oh, this is my pencil case. It’s big. There are (5) __________ crayons in the pencil case. I love my school things.

-The end-

Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 3: This is my pen

Exercise 1: Write the correct words under the pictures

1. School bag

2. Pencil case

3. Pencil sharpener

4. Notebook

5. Ruler

6. Computer

Exercise 2: Circle the correct words and write

1.______This________ (This/ These) is my notebook

2.______These________ (This/ These) are Mr. Hung and Miss Lan

3.That is my ______book_______ (book/ books)

4.Those are my ____pencils________ (pencil/ pencils)

5.Those are my rubbers. ___They are_______ (It is/ They are) small.

Exercise 3: Choose the odd one out

1. B

2. A

3. A

Exercise 4: Read and complete the text with the words in the box

1. school

2. white

3. notebooks

4. Those

5. five

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 3: This is my pen. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 12, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 851
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm