Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 3: This is my family

Ôn tập từ vựng Unit 11 lớp 3 kèm đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 3: This is my family do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 3: This is my family

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Complete the words with the missing letters

1. U _ CLE

2. M _ N

3. PARE_TS

4. _AUGHTER

5. YO_NG

6. C_ILDREN

Exercise 2: Look at the pictures and circle the correct answer

1. Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 3: This is my family

A. Father

B. Mother

C. Grandmother

2. Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 3: This is my family

A. Uncle

B. Aunt

C. Grandma

3. Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 3: This is my family

A. Grandpa

B. Sister

C. Aunt

4. Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 3: This is my family

A. Mother

B. Father

C. Brother

5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 3: This is my family

A. Grandpa

B. Uncle

C. Grandma

Exercise 3: Read the following text and choose the most suitable word to fill in each blank

photo

daddy

mommy

aunt

sisters

students

This is a (1) _______ of my family. There are five people in my family. This is my (2) _______. He is thirty - five years old. This is my (3) ________. She is thirty-four years old. They are my (4) _________, Sara and Lucy. Sara is eight and Lucy is seven. We are both (5) __________. We study at Liverpool School.

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 3: This is my family

Exercise 1: Complete the words with the missing letters

1. UNCLE

2. MAN

3. PARENTS

4. DAUGHTER

5. YOUNG

6. CHILDREN

Exercise 2: Look at the pictures and circle the correct answer

1. A

2. B

3. A

4. C

5. C

Exercise 3: Read the following text and choose the most suitable word to fill in each blank

1. photo

2. daddy

3. mommy

4. sisters

5. students

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 3: This is my family. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 nâng cao: What do you do at break time?, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 1.839
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm