Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 3: What do you do at break time?

Ôn tập từ vựng Unit 10 lớp 3 kèm đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 3: What do you do at break time? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 3: What do you do at break time?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 3: What do you do at break time?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and choose the correct answer

1. Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 3: What do you do at break time?

A. Football

B. Table tennis

C. Chess

2. Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 3: What do you do at break time?

A. Volleyball

B. Basketball

C. Baseball

3. Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 3: What do you do at break time?

A. Skipping

B. Running

C. Walking

4. Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 3: What do you do at break time?

A. Badminton

B. Table tennis

C. Chess

5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 3: What do you do at break time?

A. Basketball

B. Volleyball

C. Football

Exercise 2: Add one letter to have correct words

1. HIDE-AND-SE_K

______________________

2. BLIND MAN’S BL_FF

______________________

3. SK_TING

______________________

4. CAT AND MO_SE GAME

______________________

5. DI_FERENT

______________________

Exercise 3: Read and write

large

like

are

likes

skating

Hi. My name is Huong. This is a picture of out gym. It is (1) ___________ and bright. Those (2) ___________ our classmate. We play different sports in the gym. Trung and Minh like basketball. Hoa and Lan (3) __________ table tennis. Thanh (4) _________ skipping. I do not like skipping. I like (5) __________. My classmates and I are happy at break time in the gym.

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 3

Exercise 1: Look at the picture and choose the correct answer

1. B

2. A

3. A

4. C

5. C

Exercise 2: Add one letter to have correct words

1. HIDE-AND-SE_K

: HIDE-AND-SEEK

2. BLIND MAN’S BL_FF

: BLIND MAN’S BLUFF

3. SK_TING

: SKATING

4. CAT AND MO_SE GAME

: CAT AND MOUSE GAME

5. DI_FERENT

: DIFFERENT

Exercise 3: Read and write

1. large

2. are

3. like

4. likes

5. skating

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 3: What do you do at break time?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 9 nâng cao: What colour is it?, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
12 1.034
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm