Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 3: How old are you?

Ôn tập từ vựng Unit 4 lớp 3 kèm đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 3: How old are you? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 3: How old are you?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. one

B. five

C. number

2. A. home

B. school

C. class

3. A. teacher

B. Miss

C. Mr

Exercise 2: Write the correct number in words for each picture

Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 3: How old are you?Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 3: How old are you?Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 3: How old are you?

1. __________________

2. __________________

3. __________________

Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 3: How old are you?Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 3: How old are you?Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 3: How old are you?

4. __________________

5. __________________

6. __________________

Exercise 3: Fill in missing letters to make meaningful words

1. FIV _

: _____________

1. T _ IS

: _____________

2. WH _ T

: _____________

2. N _ N _

: _____________

3. Y _ AR

: _____________

3. E _ GH _

: _____________

Exercise 4: Translate the following words into English

1. Trường học

: ________________________

2. Tên

: ________________________

3. Cùng nhau

: ________________________

4. Của cô ấy

: ________________________

5. Của anh ấy

: ________________________

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 3: How old are you?

Exercise 1: Choose the odd one out

1. C

2. A

3. A

Exercise 2: Write the correct number in words for each picture

1. One

2. Five

3. Nine

4. Two

5. Four

6. Three

Exercise 3: Fill in missing letters to make meaningful words

1. FIVE

2. WHAT

3. YEAR

4. THIS

5. NINE

6. EIGHT

Exercise 4: Translate the following words into English

1. School

2. Name

3. Together

4. Her

5. His

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 3: How old are you?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Unit 4 lớp 3 nâng cao: How old are you?... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.751
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm