Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 Unit 4: How old are you?

Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 Unit 4 trang 12

Mời các bạn tham khảo Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 Unit 4: How old are you? với lời giải chi tiết cho từng bài tập trong sách bài tập tiếng Anh lớp 3 trang 16 đi kèm lời dịch, giúp các em học sinh ôn tập các kiến thức được học trong Unit 4 tiếng Anh lớp 3 thí điểm và chuẩn bị kiến thức cho kì thi học kì quan trọng sắp tới.

A. Phonis and Vocabulary - Phát âm và Từ vựng

1. Complete and say aloud (Hoàn thành và đọc to)

Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 Unit 4: How old are you?

Hướng dẫn giải:

1. five

2. six

Hướng dẫn dịch

1. số 5

2. số 6

2. Match. (Nối)

Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 Unit 4: How old are you?

Hướng dẫn giải:

1. one - F

2. two - E

3. three - B

4. four - G

5. five - J

6. six - A

7. seven - C

8. eight - D

9. nine - H

10. ten - I

3. Do the puzzle. (Giải câu đố)

Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 Unit 4: How old are you?

Hướng dẫn giải:

Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 Unit 4: How old are you?

B. Sentence pattern - Cấu trúc câu

1. Read and match. (Đọc và nối)Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 Unit 4: How old are you?

Hướng dẫn giải:

1. c

2. d

3. b

4. a

Hướng dẫn dịch

1. Đó là ai?

2. Đó là cô Hiền.

3. Bạn bao nhiêu tuổi?

4. Tớ 6 tuổi.

2. Match the sentences. (Nối các câu sau)

Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 Unit 4: How old are you?

Hướng dẫn giải:

1. d

2. c

3. a

4. b

Hướng dẫn dịch

1. Đó là ai? - Đó là ông Lộc.

2. Bạn bao nhiêu tuổi? - Tớ 8 tuổi.

3. Đó có phải là Mai không? - Vâng, đúng vậy.

4. Mai bao nhiêu tuổi? - Cậu ấy 8 tuổi.

3. Put the words in order. Then read aloud. (Sắp xếp các từ sau theo thứ tự đúng. Sau đó đọc to chúng.)

Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 Unit 4: How old are you?

Hướng dẫn giải

1. Is that Mai?

2. How old are you?

3. I'm nine years old.

4. How old is Mai?

Hướng dẫn dịch

1. Đó là Mai phải không?

2. Bạn bao nhiêu tuổi?

3. Tớ 9 tuổi.

4. Mai bao nhiêu tuổi?

C. Speaking - Nói

1. Read and reply (Đọc và trả lời)

Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 Unit 4: How old are you?

Hướng dẫn giải

a. Hi, Linda. My name is + your name.

b. Yes, it is.

c. I'm + ... + years old.

d. He is seven years old.

Hướng dẫn dịch

a. Xin chào, tớ là Linda. Tên của cậu là gì? - Chào Linda. Tên của tớ là + tên

b. Đó là Mai phải không? - Vâng, đúng vậy.

c. Tớ 7 tuổi. Cậu bao nhiêu tuổi? - Tớ ... tuổi

d. Đây là Tony. Cậu ấy bao nhiêu tuổi? - Cậu ấy 7 tuổi.

D. Reading - Đọc

1. Look, read and match. (Đọc và nối)

Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 Unit 4: How old are you?

Hướng dẫn giải:

1. b

2. a

3. c

Hướng dẫn dịch

a. Bạn bao nhiêu tuổi?

Tớ 8 tuổi.

b. Cô gái đó là ai?

Đó là Mary.

c. Cậu bé đó là ai?

Đó là Peter.

2. Read and complete. (Đọc và hoàn thành)

old / that / no / are

1. A: Is that Linda?

B: (1) ______ , it isn't.

A: Who's (2) _______?

B: It's Mary.

2. A: How old (3) ______ you,Quan?

B: I'm ten years (4)______ .

Hướng dẫn giải:

1. No

2. that

3. are

4. old

Hướng dẫn dịch

1. A: Đó là Linda phải không?

B: Không, đó không phải.

A: Đó là ai?

B: Đó là Mary.

2. A: Bạn bao nhiêu tuổi, Quân?

B: Tớ 10 tuổi.

E. Writing - Viết

1. Look and write. (Nhìn và viết)

Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 Unit 4: How old are you?

Hướng dẫn giải:

1. Peter ; seven

2. Phong ; ten

Hướng dẫn dịch

1. Xin chào, tên của tớ là Peter.

Tớ 7 tuổi.

2. Xin chào. Tên của tớ là Phong.

Tớ 10 tuổi.

2. Look and write the answers. (Nhìn và viết câu trả lời)

Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 Unit 4: How old are you?

Hướng dẫn giải

1. It's

2. eight (years old)

3. It's

4. eight (years old)

Hướng dẫn dịch

1. Đó là ai?

Đó là nam.

2. Nam bao nhiêu tuổi?

Cậu ấy 8 tuổi.

3. Đó là ai?

Đó là Mai.

4. Mai bao nhiêu tuổi?

Cậu ấy 8 tuổi.

2. Write about you. (Viết về em)

Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 Unit 4: How old are you?

Hướng dẫn dịch

Vẽ một bức tranh của về em trong khung.

1. Tên của em là gì?

2. Em bao nhiêu tuổi?

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 4: How old are you?. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 3 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Bài tập trắc nghiệm trực tuyến tiếng Anh lớp 3, Giải bài tập SGK Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3...

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
13 9.522
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm