Bài tập tiếng Anh lớp 3 thí điểm - Review 3

Ôn tập học kì 2 tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các em Bài tập môn tiếng Anh lớp 3 thí điểm - Review 3 được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô và các em trong quá trình giảng dạy và học tập. Mời thầy cô và các em vào tham khảo.

Ex 1: Hoàn thành câu

1. Who.........that? He.............my father.

2. How...........is she? She........ten years old

3. There.......... a kitchen in my house.

4. There............three dolls on the table

5. Is...............a robot on the shelf?

6. Where.........your ball? ........is under the bed

7. How........cars are there in the bedroom?

8. ..........you have a teddy bear? Yes, I do

9. Does...he......have any ships?Yes, he does

10. Does ............have any dolls? No, .........doesn’t

Ex2: Hoàn thành từ

1. Whe-e

2.u-der

3. p-ster

4. ta-le

5. cupbo-rd

6. mir-or

7.war-robe

8. m-p

9. be-ind

10. f-nce

11.po-d

12.ga-den

Ex 3. Sắp xếp câu

1. Who/ that/ is?--------------------------------------------

2. He/ my/ is/ father.--------------------------------------------

3. How/ is/ old/ your/ mother?----------------------------------------------------

4. She/ ten/ is/ years/ old-----------------------------------------------------------

5. There/ a /is/ ball/ under the bed----------------------------------------------------

6. There/ two/ are/ windows/ in my bedroom------------------------------------------

7. How many/ are / maps/ there/ on the wall?-------------------------------------------

8. Do/ have/ you/ any/ dolls/ on the shelf?----------------------------------------------

9. Does/ have/ she/ any/ teddy bears/ in the room?-------------------------------------

10. There/ any/ isn’t/ milk/ in the bottle ----------------------------------------------

Ngoài Bài tập tiếng Anh lớp 3 thí điểm - Review 3, mời các em tiếp tục tham khảo các tài liệu ôn tập khác được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3

Đánh giá bài viết
3 520
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm