Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 9: What colour is it?

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 9 trang 36

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 9: What colour is it? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây bao gồm các bài tập tiếng Anh đi kèm với lời giải chi tiết và rõ ràng trong sách bài tập tiếng Anh lớp 3 trang 36, mỗi phần hướng dẫn giải có lời dịch kèm theo, giúp các em học sinh hiểu bài nhanh và dễ dàng hơn.

A. PHONICS AND VOCABULARY (Phát âm và Từ vựng)

1. Complete and say aloud (Hoàn thành và đọc to)

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 9 trang 36

Hướng dẫn giải:

1. it 2. orange

Tạm dịch:

1. nó 2. quả cam/ màu cam

2. Find and circle the names of school things.

(Tìm và khoanh tròn tên của những thứ trong trường học.)

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 9 trang 36

Hướng dẫn giải:

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 9 trang 36

3. Look and write. (Nhìn và viết)

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 9 trang 36

Hướng dẫn giải:

1. green

2. red

3. black

4. yellow

5. blue

Tạm dịch:

1. My pencil is green

(Bút chì của tớ là màu xanh lá cây).

2. Your school bag is red

(Cặp sách của bạn là màu đỏ).

3. My pen is black.

(Bút mực của tớ thì màu đen).

4. My rulers are yellow.

(Những cái thước kẻ của tớ thì màu vàng).

5. Your rubbers are blue

(Những cục tẩy của bạn thì màu xanh da trời).

B. SENTENCE PATTERNS (Cấu trúc câu)

1. Read and match. (Đọc và nối)

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 9 trang 36

Hướng dẫn giải:

1. c

2. d

3. b

4. a

Tạm dịch:

1. Cái bút đó của cậu phải không?

Vâng, đúng vậy.

2. Nó là màu gì?

Nó màu cam.

3. Những cái bút chì đó là của cậu phải không?

Vâng, đúng vậy.

4. Chúng màu gì?

Chúng màu nâu.

2. Read and complete. (Đọc và hoàn thành)

they're / it's / notebooks / are / pencil case

Nam: What colour is your (1) ________?

Mai: (2) ________ green.

Nam: Are those your (3)________ ?

Mai: No, they aren't.

Nam: What colour (4) ________ your notebooks?

Mai: (5) ________ blue.

Hướng dẫn giải:

(1) pencil case

(2) It's

(3) notebooks

(4) are

(5) They're

Tạm dịch:

Nam: Hộp bút của bạn màu gì?

Mai: Nó màu xanh lá cây.

Nam: Chúng là những quyển vở của bạn phải không?

Mai: Không, chúng không phải.

Nam: Những quyển vở của bạn màu gì?

Mai: Chúng màu xanh da trời.

3. Put the words in order. Then read aloud. (Sắp xếp các từ sau theo thứ tự đúng. Sau đó đọc to chúng.)

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 9 trang 36

Hướng dẫn giải:

1. Is this your book?

2. What colour is your pen?

3. Are these your rulers?

4. What colour are your pencil sharpeners?

Tạm dịch:

1. Đây là cuốn sách của bạn phải không?

2. Bút mực của bạn màu gì?

3. Những cái thước này của bạn phải không?

4. Những cái gọt chì của bạn màu gì?

C. SPEAKING (Nói)

Read and reply (Đọc và đáp lại)

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 9 trang 36

Tạm dịch:

a. Đây là bút chì của bạn phải không?

b. Bút chì của bạn màu gì?

c. Những cái bút mực này là của bạn phải không?

d. Những cục tẩy của tôi màu vàng. Những cục tẩy của bạn màu gì?

D. READING (Đọc)

1. Read and complete. (Đọc và hoàn thành)

pens / those / notebook / colour / yellow

There are some school things on my desk. This is my school bag. It is (1) _______ .That is my (2) _______. It is blue. These are my (3)_______ . They are black. (4) _______ are my pencils. They are orange. What (5) _______ are your pencils?

Hướng dẫn giải:

1.yellow

2. notebook

3. pens

4. those

5. colour

Tạm dịch:

Có nhiều đồ dùng học tập trong bàn học của tớ. Đây là cặp sách của tớ. Nó màu vàng. Đó là quyển vở của tớ. Nó màu xanh da trời. Đó là những cái bút mực của tớ. Nó màu đen. Đây là những cái bút chì của tớ. Nó màu cam. Những cái bút chì của bạn màu gì?

2. Read and write. (Đọc và viết )

1. Are there any school things on the desk?

=>____________________________________.

2. What colour is the school bag?

=>____________________________________.

3. What colour is the notebook?

=>____________________________________.

4. What colour are the pens?

=>____________________________________.

5. What colour are the pencils?

=>____________________________________.

Hướng dẫn giải:

1. Yes, there are.

2. It's yellow.

3. It's blue.

4. They're black.

5. They're orange.

Tạm dịch:

1. Có thứ gì trong bàn học của cậu không?

Có.

2. Cặp sách của bạn màu gì?

Nó màu vàng

3. Cuốn vở của bạn màu gì?

Nó màu xanh da trời

4. Những cái bút mực của bạn màu gì?

Chúng màu đen.

5. Những cái bút chì của bạn màu gì?

Chúng màu cam.

E. WRITING (Viết)

1. Look and write. (Nhìn và viết)

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 9 trang 36

Hướng dẫn giải

1. This is my rubber. It is green and white.

2. That is my pencil sharpener. It's red.

3. These are my rulers. They're orange.

4. Those are my pens. They're black.

Tạm dịch:

1. Đây là cục tẩy của tớ. Nó màu xanh lá cây và màu trắng.

2. Đó là gọt chì của tớ.Nó màu đỏ.

3. Những cái này là những cái thước kẻ của tớ. Nó màu cam.

4. Chúng là những cái bút mực của tớ. Chúng màu đen.

2. Write the answers. (Viết những câu trả lời)

1. What colour is your school bag?

=> _________________________________.

2. What colour is your pen?

=> _________________________________.

3. What colour are your notebooks?

=> _________________________________.

4. What colour are your pencils?

=> _________________________________.

(Answers vary)

3. Write about your school things. (Viết về những đồ dùng học tập của bạn.)

Draw your school things: a pen and two pencils, and then colour them.

This is my __________________________.

It's _________________.

These are my _______________.

They are _______________.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 9: What colour is it?. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 3 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Bài tập trắc nghiệm trực tuyến tiếng Anh lớp 3, Giải bài tập SGK Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3...

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Nhóm tài liệu học tập lớp 3 để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập toàn bộ các môn học lớp 3.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
20
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm