Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 10: What do you do at break time?

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 10 trang 40

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 10: What do you do at break time? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây với nội dung giải chi tiết và rõ ràng cho từng bài tập trong sách bài tập tiếng Anh lớp 3 trang 40, mỗi phần hướng dẫn giải đi kèm với lời dịch, giúp các em học sinh hiểu bài nhanh và dễ dàng hơn.

A. PHONICS AND VOCABULARY (Phát âm và Từ vựng)

1. Complete and say aloud (Hoàn thành và đọc to)

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 10 trang 40

Hướng dẫn giải:

1. blind

2. skating

Tạm dịch:

1. bị mù

2. trượt băng

2. Do the puzzle. (Giải câu đố)

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 10 trang 40

 Hướng dẫn giải:

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 10 trang 40

3. Look and write. (Nhìn và viết)

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 10 trang 40

Hướng dẫn giải:

1. badminton

2. football

3. skipping

4. blind man’s bluff

1. What do you do at break time?

We play badminton

2. What do you do at break time?

My friend and I play football

3. What do you like?

I like skipping

4. What do you like?

My friends and I like blind man’s bluff

Tạm dịch:

1. Bạn thích làm gì vào giờ giải lao?

Chúng tớ chơi cầu lông.

2. Bạn thích làm gì vào giờ giải lao?

Tớ và những người bạn chơi bóng đá.

3. Bạn thích làm gì?

Tớ thích nhảy dây.

4. Bạn thích làm gì?

Tớ và những người bạn của tớ chơi bịt mắt bắt dê.

B. SENTENCE PATTERNS (Cấu trúc câu)

1. Read and match. (Đọc và nối)

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 10 trang 40

Hướng dẫn giải:

1. c

2. a

3. d

4. b

Tạm dịch:

1. Hãy chơi cờ vua.

2. Bạn làm gì vào giờ giải lao?

3. Bạn thích chơi trốn tìm không?

4. Bạn thích làm gì?

2. Match the sentences.

(Nối các câu sau)

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 10 trang 40

Hướng dẫn giải:

1. c

2. a

3. b

Tạm dịch:

1. Hãy chơi cờ vua. - OK. Hãy chơi nào.

2. Bạn làm gì vào thời gian rảnh rỗi? - Tớ chơi bóng đá.

3. Bạn có thích chơi cầu lông không? - Có, tớ thích chơi.

3. Put the words in order. Then read aloud. (Sắp xếp các từ sau theo thứ tự đúng. Sau đó đọc to chúng.)

1. skating / he / likes .

2. at / play / break time / hide-and-seek / they .

3. do / table tennis / like / you ?

4. break time / do / play / at / you / what ?

Hướng dẫn giải:

1. He likes skating.

2. They play hide-and-seek at break time.

3. Do you like table tennis?

4. What do you play at break time?

Tạm dịch:

1. Anh ấy thích trượt băng.

2. Họ chơi trốn tìm vào giờ giải lao.

3. Bạn có thích chơi bóng bàn không?

4. Bạn chơi gì vào giờ giải lao?

C. SPEAKING (Nói)

Read and reply (Đọc và đáp lại)

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 10 trang 40

Tạm dịch:

a. Bạn làm gì vào thời gian giải lao?

b. Bạn có chơi cờ vua vào thời gian giải lao không?

c. Bạn có thích chơi trốn tìm không?

d. Hãy chơi cầu lông.

D. READING (Đọc)

1. Read and complete. (Đọc và hoàn thành)

like / don't / what / play / do

Tony: (1) _______ do you do at break time?

Phong: I (2) _______ blind man's bluff.

Tony: Do you (3) _______ it?

Phong: Yes, I (4) _______.

Tony: Do you like hide-and-seek?

Phong: No, I (5) _______ .

Hướng dẫn giải:

1. What

2. play

3. like

4. do

5. don't

Tạm dịch:

Tony: Bạn làm gì vào thời gian giải lao?

Phong: Tớ chơi bịt mắt bắt dê.

Tony: Bạn thích nó không?

Phong: Có, tớ thích chơi nó.

Tony: Bạn có thích chơi trốn tìm không?

Phong: Không, tớ không thích chơi.

2. Read and write. (Đọc và viết.)

Hi. My name is Quan. At break time some of my friends and I play football. Nam and Tony do not like football. They like basketball. Mai and Linda do not play football or basketball. They play badminton.

1. What is his name?

=> __________________________________________.

2. What do Quan and his friends play at break time?

=> __________________________________________.

3. What do Nam and Tony like?

=> __________________________________________.

4. What do Mai and Linda play at break time?

=> __________________________________________.

Hướng dẫn giải:

1. His name is Quan.

2. They play football.

3. They like basketball.

4. They play badminton.

Tạm dịch:

Xin chào. Tên của tớ là Quân. Vào thời gian giải lao, tớ và vài người bạn của tớ chơi bóng đá. Nam và Tony không thích bóng đá. Họ thích bóng rổ. Mai và Linda không thích chơi bóng đá hay bóng rổ. Họ thích chơi cầu lông.

1. Tên của cậu ấy là gì?

Tên của cậu ấy là Quân.

2. Quân và bạn của cậu ấy chơi gì vào thời gian giải lao?

Họ chơi bóng đá.

3. Nam và Tony thích làm gì?

Họ thích bóng rổ.

4. Mai và Linda chơi gì vào thời gian giải lao?

Họ chơi cầu lông.

E. WRITING (Viết)

1. Look and write. (Nhìn và viết)

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 10 trang 40

Hướng dẫn giải:

1. football

2. basketball

3. skipping

4. skating

Tạm dịch:

1. Tớ thích chơi bóng đá vào giờ giải lao.

2. Chúng tớ không chơi bóng đá vào giờ giải lao. Chúng tớ chơi bóng rổ.

3. Tớ thích nhảy dây.

4. Chúng tớ không thích nhảy dây. Chúng tớ thích trượt băng.

2. Write about you. (Viết về bạn.)

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 10 trang 40

(Answers vary.)

Tạm dịch:

Vào giờ giải lao, tớ chơi______

Tớ thích (tên của trò chơi hoặc môn thể thao) ________

Tớ không thích(tên của trò chơi hoặc môn thể thao) ________

Trên đây là nội dung Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 10: What do you do at break time?, Ngoài ra, để ôn tập chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới, các em có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 3 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Bài tập trắc nghiệm trực tuyến tiếng Anh lớp 3, Giải bài tập SGK Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3,... Chúc các em học tốt!

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Chia sẻ, đánh giá bài viết
11
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm