Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 12: This is my house

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 12 trang 48

Mời các em tham khảo Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 12: This is my house do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải với nội dung giải chi tiết và rõ ràng cho từng bài tập trong sách bài tập tiếng Anh lớp 3 trang 48, mỗi phần hướng dẫn giải đi kèm với lời dịch sẽ giúp các em hiểu bài nhanh hơn.

A. PHONICS AND VOCABULARY

(Phát âm và Từ vựng)

1. Complete and say aloud (Hoàn thành và đọc to)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12

Hướng dẫn giải

1. bathroom

2. kitchen

Tạm dịch:

1. phòng tắm

2. phòng bếp

2. Do the puzzle. (Giải câu đố)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12

Hướng dẫn giải

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12

3. Look and write. (Nhìn và viết)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12

Hướng dẫn giải

1. house

2. kitchen

3. bathroom

4. bedroom

Tạm dịch

1. Đây là nhà của tôi.

2. Có 1 phòng bếp trong nhà.

3. Phòng tắm thì lớn.

4. Đây là phòng ngủ của tôi.

B. SENTENCE PATTERNS (Cấu trúc câu)

1. Read and match. (Đọc và nối)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12

Hướng dẫn giải:

1. b

2. c

3. d

4. a

Tạm dịch:

1. Đây là nhà của tôi.

2. Có một khu vườn bên đó.

3. Phòng khách thì rộng.

4. Đó là nhà để xe phải không?

2. Match the sentences. (Nối các câu sau)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12

Hướng dẫn giải:

1. d

2. a

3. b

4. c

Tạm dịch:

1. Có một cái ao ở trước nhà phải không?

Vâng, đúng vậy.

2. Đó là nhà của bạn phải không?

Vâng, đó là nhà của tôi.

3. Đó là phòng của tôi.

Wow! Thật đẹp.

4. Ngôi nhà này mới phải không?

Không, nó không mới. Nó cũ.

3. Put the words in order. Then read aloud. (Sắp xếp các từ sau theo thứ tự đúng. Sau đó đọc to chúng.)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12

Hướng dẫn giải:

1. There is a garden over there.

2. The house is very nice.

3. Is there a garage near the house?

4. What colour is your house?

Tạm dịch:

1. Có một khu vườn bên đó.

2. Ngôi nhà rất đẹp.

3. Nhà để xe cạnh nhà phải không?

4. Ngôi nhà của bạn màu gì?

C. SPEAKING (Nói)

Read and ask the questions (Đọc và đặt câu hỏi)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12

Hướng dẫn giải:

a. Is that your house?

b. Is this your bedroom?

c. Is the kitchen large/big?

d. Is the garage new?

Tạm dịch:

a. Đó là nhà của bạn phải không?

Vâng. Đó là nhà của tớ.

b. Đây là phòng ngủ của bạn phải không?

Vâng. Đây là phòng ngủ của tớ.

c. Nhà bếp này to phải không?

Không, nó không to. Nó nhỏ.

d. Nhà để xe này mới phải không?

Không, nó không mới. Nó cũ.

D. READING (Đọc)

1. Read and complete. (Đọc và hoàn thành)

big / very / there's / behind / house

Tom: This is my (1) ________.

Mai: Wow! It's (2) ________ ! Is there a garage?

Tom: No, there isn't. But (3) ________ a garden. Come and see it.

Mai: It's (4) ________ beautiful!

Tom: There's a pond (5) ________the house.

Mai: Well, I like ponds. Let's go and see it.

Hướng dẫn giải:

1. house

2. big

3. there's

4. very

5. behind

Tạm dịch:

Tom: Đây là nhà của tớ.

Mai: Wow! Nó lớn! Đó là nhà để xe phải không?

Tom: Không, đó không phải. Nhưng có một khu vườn. Đến đây và xem.

Mai. Nó rất đẹp.

Tom: Có một cái ao sau nhà.

Mai: Tuyệt, tớ thích ao. Hãy đi và xem

2. Read and tick. (Đọc và chọn)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12

Hướng dẫn giải:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12

Tạm dịch:

Xin chào! Tên của tớ là Nam. Đây là nhà của tớ. Nó lớn. Có một khu vườn ở trước nhà. Có nhiều câu trong vườn. Không có nhà để xe. Phòng khách thì rộng, nhưng phòng bếp thì nhỏ.

1. Nhà của Nam lớn.

2. Khu vườn ở trước nhà.

3. Có nhiều cây trong khu vườn.

4. Có một cái nhà để xe cạnh nhà.

5. Phòng khách thì nhỏ.

E. WRITING (Viết)

1. Look and write. (Nhìn và viết)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12

Hướng dẫn giải:

1. This is a house. It is small.

2. This is the living room. It is large.

3. Is there a bedroom in the house?

4. There is a pond in the garden.

Tạm dịch:

1. Đây là một ngôi nhà. Nó nhỏ.

2. Đây là phòng khách. Nó lớn.

3. Đó là phòng ngủ trong nhà phải không?

4. Có một cái ao trong vườn.

2. Write the answer. (Viết câu trả lời)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12

Hướng dẫn giải:

1. No, it isn't. It's a house.

2. No, there isn't.

3. Yes, it is.

4. No, it isn't. It is small.

Tạm dịch:

1. Đó là cái ao phải không?

Không, nó không phải. Đó là ngôi nhà.

2. Có cái ao trong vườn phải không?

Không, không có.

3. Phòng khách rộng phải không?

Vâng, đúng vậy.

4. Phòng bếp lớn phải không?

Không, nó không lớn, nó nhỏ.

3. Write about your house. (Viết về nhà của bạn)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12

Tạm dịch:

Nhà của tôi thì ____________

Có một ____________. Nó thì ____________

Có một ____________. Nó thì____________

Không có ____________

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 12: This is my house, Ngoài ra, để ôn tập chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới, các em có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 3 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Bài tập trắc nghiệm trực tuyến tiếng Anh lớp 3, Giải bài tập SGK Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3,...

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Nhóm tài liệu học tập lớp 3 để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập toàn bộ các môn học lớp 3.

Đánh giá bài viết
28 8.164
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm