Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello

Nằm trong bộ đề Giải SBT tiếng Anh 3 theo từng Unit, VnDoc.com xin gửi đến các em tài liệu hướng dẫn giải Unit 1: Hello SBT tiếng Anh 3 với nội dung giải chi tiết, rõ ràng và dễ hiểu sẽ giúp các em có bài học trọn vẹn. Sau đây mời các em vào tham khảo.

* Xem thêm hướng dẫn học chi tiết tiếng Anh lớp 3 Unit 1 tại: Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello

A. Phonics and Vocabulary - Phát âm và Từ vựng - Unit 1 SBT tiếng Anh 3

1. Complete and say aloud (Hoàn thành và đọc to)

Giải SBT Tiếng Anh 3 Unit 1: Hello

Gợi ý đáp án

1. hello (xin chào)

2. bye (tạm biệt)

2. Do the puzzle. (Giải câu đố)

Giải SBT Tiếng Anh 3 Unit 1: Hello

 Gợi ý đáp án 

1. HI (Xin chào)

2. NICE (Tuyệt vời, đẹp)

3. ARE (Thì, là, ở)

4. HOW (Thế nào)

5. FINE (Tốt)

3. Look, read and match. (Nhìn, đọc và nối)

Giải SBT Tiếng Anh 3 Unit 1: Hello Gợi ý đáp án 

1. d

2. b

3. a

4. c

B. Sentence Patterns - Cấu trúc câu - Unit 1 SBT tiếng Anh 3

1. Read and match. (Đọc và nối)

Giải SBT Tiếng Anh 3 Unit 1: Hello

 Gợi ý đáp án 

1. c

2. e

3. a

4. b

5. d

Hướng dẫn dịch

1. Xin chào. Tớ là Nam.

2. Chào Mai. Tớ là Quân.

3. Bạn có khỏe không?

4. Tớ khỏe, cảm ơn cậu.

5. Rất vui khi được gặp cậu.

2. Match the sentences. (Nối các câu sau)

Giải SBT Tiếng Anh 3 Unit 1: Hello

Gợi ý đáp án 

1. c

2. d

3. b

4. a

Hướng dẫn dịch

1. Xin chào, Tớ là Mai - Chào Mai, tớ là Quân.

2. Bạn có khỏe không? - Tớ khỏe, cảm ơn cậu.

3. Tạm biệt cả lớp. - Tạm biệt, cô Hiền.

4. Tạm biệt Quân. - Tạm biệt Mai.

3. Put the words in order. Then read aloud. (Sắp xếp các từ sau theo thứ tự đúng. Sau đó đọc to chúng.)

Giải SBT Tiếng Anh 3 Unit 1: Hello

 Gợi ý đáp án 

1. Nice to meet you.

2. Hi, Nam. How are you?

3. I'm fine, thanks.

4. Bye, Nam.

Hướng dẫn dịch

1. Rất vui được gặp bạn.

2. Chào Nam. Bạn có khỏe không?

3. Tớ khỏe, cảm ơn cậu.

4. Tạm biệt Nam.

C. Speaking - Nói - Unit 1 SBT tiếng Anh 3

Read and reply (Đọc và đáp lại)

Giải SBT Tiếng Anh 3 Unit 1: Hello

 Gợi ý đáp án 

a. Hello, Mai.

b. Hello, Nam. I'm + your name.

c. Hello, Miss Hien.

d. Hello, Quan. I'm + your name. I'm in class + name of your class.

Hướng dẫn dịch

a. Xin chào. - Xin chào, Mai.

b. Xin chào. Tớ là Nam. - Chào Nam. Tớ là + Tên của bạn.

c. Xin chào. Cô là Cô Hiền. - Xin chào, Cô Hiền.

d. Xin chào. Tớ là Quân. Tớ học lớp 3A. - Xin chào Quân. Tớ là + Tên của bạn. Tớ học lớp + tên lớp của bạn.

D. Reading - Đọc - Unit SBT tiếng Anh 3

1. Read and match. (Đọc và nối)

Giải SBT Tiếng Anh 3 Unit 1: Hello

 Gợi ý đáp án 

1. b

2. c

3. a

Hướng dẫn dịch

1. Xin chào. Tớ là Quân. Tớ học lớp 3A.

2. Xin chào. Tớ là Nam. Tớ học lớp 3A.

3. Xin chào. Tớ là Mai. Tớ cũng học lớp 3A.

2. Read and complete. (Đọc và hoàn thành)

Giải SBT Tiếng Anh 3 Unit 1: Hello

Gợi ý đáp án

1. Hello

2. How

3. Fine

4. fine

Quan: (1) Hello, Miss Hien. (2) How are you?

Miss Hien: Hello, Quan. (3) Fine, thanks. And you?

Quan: I’m (4) fine, thank you. Goodbye, Miss Hien

Miss Hien: Goodbye, Quan

Dịch hội thoại

Quân: Xin chào, cô Hiền. Cô có khỏe không?

Cô Hiền: Chào Quân. Cô khỏe, cảm ơn con. Còn con thì sao?

Quân: Con khỏe, cảm ơn cô. Tạm biệt, cô Hiền.

Cô Hiền: Tạm biệt Quân.

E. Writing - Viết - Unit 1 SBT tiếng Anh 3

1. Look and write. (Nhìn và viết)

Giải SBT Tiếng Anh 3 Unit 1: Hello

Gợi ý đáp án 

2. Hi. I'm Quan.

3. Hello. I'm Mai.

4. Hi. I'm Nam.

Hướng dẫn dịch

1. Xin chào. Cô là Cô Hiền.

2. Xin chào. Tớ là Quân.

3. Xin chào. Tớ là Mai.

4. Xin chào. Tớ là Nam.

2. Write about you. (Viết về em)

Giải SBT Tiếng Anh 3 Unit 1: Hello

Name: ____________________

School: ____________________

Class: _____________________

Teacher: ____________________

Hướng dẫn dịch

Tên: ____________________

Trường: ____________________

Lớp: ____________________

Giáo viên: ____________________

Gợi ý đáp án

Name: Tran Thi My Le

School: VnDoc primary school (Trường tiểu học VnDoc)

Class: 3A1

Teacher: Mrs. Linh

* Xem thêm hướng dẫn học tiếng Anh 3 Unit 1 đầy đủ nhất tại: Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello

Bài giải SBT Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Giải bài tập SBT tiếng Anh 3 Unit 1: Hello. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 3 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Bài tập trắc nghiệm trực tuyến tiếng Anh lớp 3, Giải bài tập SGK Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3.....

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
12 19.952
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm