Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 12 lớp 3 This is my house

Tiếng Anh 3 Unit 12: This is my house

Nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề kiểm tra Unit 12 tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh Unit 12 với nội dung kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm Unit 12: This is my house giúp các em học sinh ôn tập kiến thức hiệu quả.

Task 1. Look and write. There is one example.

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 12 lớp 3 This is my house

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 12 lớp 3 This is my house

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 12 lớp 3 This is my house

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 12 lớp 3 This is my house

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 12 lớp 3 This is my house

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 12 lớp 3 This is my house

Task 2. Look and read. Tick or cross the box. There are two examples.

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 12 lớp 3 This is my house

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 12 lớp 3 This is my house

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 12 lớp 3 This is my house

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 12 lớp 3 This is my house

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 12 lớp 3 This is my house

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 12 lớp 3 This is my house

Task 3. Read and complete. There is one example (0).house isn’t it garden nice there

House; isn’t; it; garden; nice; there;

A: This is my (0) house.

B: Wow. It's very (1) ________!

A: Yes, (2) ________ is. And this is my bedroom.

B: It's so big! Is there a (3) ________?

A: Yes, (4)________ is. Come and see it.

B: Is there a pond in the garden?

A: No, there (5)________.

Đáp án

Task 1. Look and write. There is one example.

1. kitchen; 2. bathroom; 3. garden; 4. pond; 5. living room;

Task 2. Look and read. Tick or cross the box. There are two examples.

1. V; 2. X; 3. X; 4. V; 5. V

Task 3. Read and complete. There is one example (0).

1. nice; 2. it; 3. garden; 4. there; 5. isn’t;

Trên đây là Đề ôn tập Unit 12 tiếng Anh lớp 3 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.508
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm