Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm học 2016-2017 có file nghe + đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
-
1
-
Full name: _____________________________________
Class: Ba/…….Date: May ............, 2017
Mark
Part I. Listening
I. Listen and match (1pt)
II. Listen and circle (1pt)
1. a. living room. b. dining room. c. bathroom.
2. a. five dogs b. five parrots c. nine parrots
3. a. cycling b. dancing c. singing
4. a. trains b. kites c. planes
5. a. a puzzle b. a yo-yo c. a robot
III. Listen and number (1pt)
a.
THE SECOND TERM TEST
School year: 2016-2017
b.
c.
.
d.
e.
one
two
three
four
five
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
-
2
-
IV. Listen and tick (1pt)
1.
2.
3.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
a.
b.
a.
b.
a.
b.
1
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
-
3
-
5.
Part II. Reading
I. Read and complete the passage (1pt)
My name is Mai. I am eight years (1) old. I have a dog, two goldfish and ______________ (2)
parrots. This is my dog. It is ______________ (3) the door. These are my ______________ (4). They
are in the fish tank. And those are my parrots. They are in the ______________ (5). I love my pets very
much.
II. Answer the questions. (1pt)
1. How old is Mai?
She is eight years old.
2. Does she have any pets?
____________________________________________________________________.
3. What pets does she have?
____________________________________________________________________.
4. Where is her dog?
____________________________________________________________________.
5. Does she like her pets?
____________________________________________________________________.
PART III: Writing
I. Look and write (1pt)
1. A: What is she doing?
B: She is skipping.
2. A: Where is my cat? 3. A: How many _____________ are there?
B: It is _____________ the chair. B: There are four.
4. A: Is there a _____________. 5. A: What are they doing?
b.
a.

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm học 2016-2017 có file nghe + đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô ra đề và các em ôn tập, củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi chính thức tới đây.

Nhằm giúp các em học sinh có kì thi học kì 2 diễn ra hiệu quả nhất, ngoài học liệu về môn tiếng Anh lớp 3, VnDoc.com còn sưu tầm và đăng tải các học liệu môn Toán, Tiếng Việt...Các em hãy vào tham khảo và rèn luyện nhiều lần để có kiến thức trọn vẹn, đồng đều các môn học. Chúc các em học tốt!

Đánh giá bài viết
8 6.470
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm