Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 10: When will Sports Day be? có đáp án

Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 10 chương trình mới

Để củng cố thêm kiến thức cho Unit 10 Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới, mời các em học sinh tiếp tục luyện tập với Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 10: When will Sports Day be? do VnDoc.com đăng tải sau đây. Trong đề này, các em sẽ được ôn tập lại tất cả phần kiến thức ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh Unit 10. Sau đây mời các em cùng làm bài.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • I.Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • III. Complete the following sentences with WILL, using the verbs given in the box
  borrow/ invite/ wear/write /visit
 • 1. We ___________________ our grandparents next weekend.
  will visit
 • 2. She ___________________ a letter to her friend.
  will write
 • 3. I ___________________some books from the library.
  will borrow
 • 4. I ___________________some close friends to my birthday party.
  will invite
 • 5. She ___________________ a blue dress at her sister’s wedding.
  will wear
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 1.393
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

  Xem thêm