Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 How Do You Learn English? (số 2)

Bài tập Tiếng Anh 5 Unit 7 chương trình bộ GD - ĐT

Để củng cố thêm kiến thức cho Unit 7 How Do You Learn English? Tiếng Anh lớp 5, mời các em học sinh tiếp tục luyện tập với bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 How Do You Learn English? (số 2) có đáp án do VnDoc.com đăng tải sau đây. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh được biên tâp bám sát chương trình học giúp học sinh lớp 5 ôn tập và củng cố thêm các kiến thức đã học ở Bài 7 tiếng Anh lớp 5 chương trình mới.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the best answer:
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • Match the questions with the suitable answers:

  1. Why do you learn English?

  a. Because she wants to sing English songs.

  2. How do you learn vocabulary?

  b. Yes, I do. I write to Linda.

  3. How do you practise speaking?

  c. I write new words in my notebook.

  4. Do you write emails to your foreign friends?

  d. He reads English comic books.

  5. Why does she learn English?

  e. Because I want to talk to foreigners

  6. How does he practise reading?

  f. Yes, they do.

  7. Do they understand each other?

  g. I speak English with my English teacher.

 • 1.
  e
 • 2.
  c
 • 3.
  g
 • 4.
  b
 • 5.
  a
 • 6.
  d
 • 7.
  f
 • Read the conversation and do the tasks:
  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 How Do You Learn English?
 • 1.
  doing
 • 2.
  too
 • 3.
  Why
 • 4.
  to
 • 5.
  because
 • 6.
  watch
 • 7.
  at
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
21
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

  Xem thêm