Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 9: What did you see at the zoo? có đáp án (số 2)

Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 9 chương trình mới

Để củng cố thêm kiến thức cho Unit 9 Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới, mời các em học sinh tiếp tục luyện tập với Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 9: What did you see at the zoo? có đáp án số 2 do VnDoc.com đăng tải sau đây. Trong đề này, các em sẽ được ôn tập lại tất cả phần kiến thức ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh Unit 9. Sau đây mời các em cùng làm bài.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Read and complete:
  like – go – big – slowly – zoo – animals

  A: I didn’t see you yesterday. Where did you (1) ................................. ?

  B: I went to the (2) ..................................

  A: What did you see there?

  B: I saw some (3) .................................. I enjoyed looking at the baby elephant.

  A: What was it (4) .................................?

  B: It was very (5) ..................................

  A: What did it do when you were there?

  B: It moved (6) ................................. and quietly.

 • 1.
  go
 • 2.
  zoo
 • 3.
  animals
 • 4.
  like
 • 5.
  big
 • 6.
  slowly
 • Put the words in correct order
 • 1. Did/ week/ you/ to/ the/ go/zoo/,/ Phong/ last/?
  Did you go to the zoo last week, Phong?
 • 2. pandas/ saw/ two/ at/ the/ She/ zoo/.
  She saw two pandas at the zoo.
 • 3. are/ the/ your/ zoo/ favourite/ animals/ What/ at/?
  What are your favourite animals at the zoo?
 • 4. Mai/ fast/ the/ because/ tigers/ they/ liked/were/.
  Mai liked the tigers because they were fast.
 • 5. The/ down/ monkeys/ up/ and/ very/ jumped/quickly/.
  The monkeys jumped up and down very quickly.
 • Fill in the blank with a suitable letter:
 • 1. Ro_r
  roar
 • 2. Qui_tl_
  quietly
 • 3. pyth_n
  python
 • 4. P_nda
  panda
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 990
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyễn Hồng Phúc
  Nguyễn Hồng Phúc

  hay ghê


  Thích Phản hồi 17:17 27/01

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

  Xem thêm