Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 8: What are you reading? có đáp án

Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 chương trình mới

Để củng cố thêm kiến thức cho Unit 8 Tiếng Anh lớp 5, mời các em học sinh luyện tập với Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 8: What are you reading? có đáp án do VnDoc.com đăng tải sau đây. Trong đề này, các em sẽ được ôn tập lại tất cả phần kiến thức ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh Unit 8. Sau đây mời các em cùng làm bài.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Ex 1: Fill in the blank with a suitable word:
 • 1. C__mic
  Viết lại đẩy đủ cả từ
  comic
 • 2. G__ntl__
  gentle
 • 3. F__nny
  funny
 • 4. Bo__k
  book
 • 5. Kin__
  kind
 • Ex 2: Odd one out:
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Ex 3: Read and match:

  1. What’s An Tiem like?

  a. He’s a clever boy.

  1.

  2. Do you like reading fairy tales?

  b. She’s cruel woman.

  2.

  3. What’re you reading?

  c. He's hard working.

  3.

  4. What’s Snow White like?

  d. No, I like comic books.

  4.

  5. What’s Aladdin like?

  e. They are short and generous.

  5.

  6. What are the seven Dwarfs like?

  f. A funny story.

  6.

  7. What’s she reading?

  g. She’s beautiful and kind.

  7.

  8. What’s Cam's mother like?

  h. I’m reading The Fox and the Crow.

  8.

 • 1.
  c
 • 2.
  d
 • 3.
  h
 • 4.
  g
 • 5.
  a
 • 6.
  e
 • 7.
  f
 • 8.
  b
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
9
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

  Xem thêm