Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 9: What did you see at the zoo? có đáp án

Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 9 chương trình mới

Để củng cố thêm kiến thức cho Unit 9 Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới, mời các em học sinh luyện tập với Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 9: What did you see at the zoo? có đáp án do VnDoc.com đăng tải sau đây. Trong đề này, các em sẽ được ôn tập lại tất cả phần kiến thức ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh Unit 9. Sau đây mời các em cùng làm bài.

 • Read and match:

  1. Where did you go yesterday?

  a. Yes, I did. They were really noisy.

  1.

  2. What did the lions do when you were

  there?

  b. I saw a baby elephant and some other

  animals.

  2.

  3. When did you go to the zoo?

  c. They were big and moved slowly.

  3.

  4. Who did you go with?

  d. They roared loudly.

  4.

  5. Did you see any monkeys?

  e. Yes, the tigers were very fast.

  5.

  6. What were the elephants like?

  f. I went there at 8 a.m.

  6.

  7. What did you see at the zoo?

  g. By bus.

  7.

  8. Did you go to the zoo last weekend?

  h. No, I didn’t.

  8.

  9. How did you get there?

  i. I went there with my classmates.

  9.

  10. Did you see any tigers?

  j. I went to the zoo.

  10.

 • 1.
  j
 • 2.
  d
 • 3.
  f
 • 4.
  i
 • 5.
  a
 • 6.
  c
 • 7.
  b
 • 8.
  h
 • 9.
  g
 • 10.
  e
 • Read and complete:

  bus – what – animals – zoo – how – where

 • 1.................................. did you go last week?
  where
 • 2. I went to the ..................................
  zoo
 • 3. ................................. did you go to the zoo?
  How
 • 4. I went there by ................................. .
  bus
 • 5. ................................. did you see at the zoo?
  What
 • 6. I saw a lot of ................................. .
  animals
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 358
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

Xem thêm