Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 12: Don't ride your bike too fast! có đáp án (số 2)

Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 chương trình mới

Mời các em học sinh luyện tập với Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 12: Don't ride your bike too fast! sau đây. Bài tập có đáp án đi kèm giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập lại tất cả phần kiến thức ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh Unit 12 hiệu quả.

Ngoài Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 12: Don't ride your bike too fast! có đáp án (số 2), mời các em tham khảo thêm:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Matching

  1. Don’t play with the knife

  A. Because you may fall.

  2.Where are you, Tom?

  b. I’m cooking some rice.

  3. Don’t touch the stove

  c. I want to light the candle.

  4. why shouldn’t I climb a tree

  d. OK, I won’t.

  5.What are you doing, Mai?

  e. He may fall off his bike and break his arm

  6. What are you doing with the matches

  f. I’m upstairs, Mum.

  7. Look! Peter is riding his bike too fast

  g. A knife

  8. What are you holding in your hand?

  h. You may get a burn.

 • 1.
  Chỉ điền đáp án: a, b ,c
  d
 • 2.
  f
 • 3.
  h
 • 4.
  a
 • 5.
  b
 • 6.
  c
 • 7.
  e
 • 8.
  g
 • Give the correct from of the verbs in the bracket
 • 1. Don’t (let) ________your child play with a knife.
  let
 • 2. Mary (cook) ______________in the kitchen at present.
  is cooking
 • 3. Where are you, Peter? I(be) _________upstairs, Mom.
  am
 • 4. Look! He (run)_________down the stair. He may break his arm.
  is running
 • 5. Hoa (wash)____________her hair three times a week.
  washes
 • 6. Last Monday, My mother (have)_____________a bad pain in her stomach.
  had
 • 7. Jimmy (climb) __________the apple tree yesterday. He (fall) _____and (break)___________his leg.
  Các đáp án ngăn cách nhau bằng dấu gạch ngang
  climbed - fell - broke
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
20 1.121
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

  Xem thêm