Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 5: Did you go to the party?

Bài tập Từ vựng Unit 4 lớp 5 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 5: Did you go to the party? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến giúp các em học sinh ôn tập và ghi nhớ từ vựng nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 5: Did you go to the party? là đề luyện tập trực tuyến, thông qua đó các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 5: Did you go to the party?.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Exercise 1: Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Exercise 2: Look at the pictures and write
 • 1.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 5: Did you go to the party?
  Go on a picnic
 • 2.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 5: Did you go to the party?
  Watch TV
 • 3.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 5: Did you go to the party?
  Enjoy the party
 • 4.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 5: Did you go to the party?
  Join the funfair
 • 5.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 5: Did you go to the party?
  Have a nice food and drink
 • 6.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 5: Did you go to the party?
  Chat with friends
 • Exercise 3: Complete the sentence with the words in the box

  happily

  cartoon

  enjoy

  birthday

  invite

 • 1. Let’s _______ the party with us!
  enjoy
 • 2. We watched a _______ at Linda’s birthday
  cartoon
 • 3. My mother is preparing a big ______ cake
  birthday
 • 4. We ______ all our friends to our birthday
  invited
 • 5. The children sang and danced _______- at the party
  happily
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
20
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

  Xem thêm