Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề số 3

Đề thi Toán lớp 5 giữa kì 1 có đáp án năm 2020

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề số 3 nằm trong bộ đề thi giữa kỳ 1 lớp 5 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đề kiểm tra Toán 5 bao gồm nhiều dạng bài tập hay có đáp án đi kèm giúp các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho bài thi giữa kì sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề số 3 được để dưới dạng trực tuyến, thông qua đó, các em có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề ôn tập thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

 • I. Phần trắc nghiệm
 • Câu 1: Chữ số 3 trong số 42,372 có giá trị là:
 • Câu 2: Số thập phân 37,27 bằng số thập phân:
 • Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 4km 268m = ….km là:
 • Câu 4: Để hút hết nước ở một bể chứa phải dùng 3 máy bơm làm viên tục trong 6 giờ. Nếu chỉ dùng một máy bơm hút nước thì thời gian để hút hết bể chứa là:
 • II. Phần tự luận
 • Bài 1: Thực hiện phép tính:
 • a)
  a) \frac{5}{4} - \frac{{11}}{6} \times \frac{8}{{33}}
  29/36
 • b)
  b) \frac{2}{7} + \frac{4}{{15}}:\frac{{14}}{3}
  12/35
  b) rac{2}{7} + rac{4}{{15}}:rac{{14}}{3} = rac{2}{7} + rac{2}{{35}} = rac{{12}}{{35}}
 • Bài 2: Tìm X, biết:
 • a)
  a) X \times 3 + \frac{3}{4} = 1
  X = .........
  1/12

  a) X 	imes 3 = 1 - rac{3}{4} = rac{1}{4}

  X = rac{1}{4}:3 = rac{1}{{12}}

 • b)
  b) X - \frac{1}{2} = \frac{7}{{15}}:\frac{{28}}{{10}}
  X = .......
  2/3

  b) X - rac{1}{2} = rac{7}{{15}}:rac{{28}}{{10}} = rac{1}{6}

  X = rac{1}{6} + rac{1}{2} = rac{2}{3}

 • Bài 3: Viết các số 6,478; 6,843; 6,371; 6,382:
 • a) Theo thứ tự từ bé đến lớn
  6,371; 6,382; 6,478; 6,843
 • b) Theo thứ tự từ lớn đến bé
  6,843; 6,478; 6,382; 6,371
 • Bài 4: 15 ô tô chở được 2010 tấn gạo. Để chở được 3216 tấn gạo thì cần thêm bao nhiêu ô tô nữa? (biết mỗi ô tô chở số gạo như nhau)

  Số ô tô cần thêm là: ............ xe ô tô

  9

  1 ô tô chở được được số tấn gạo là:

  2010 : 15 = 134 (tấn gạo)

  Để chở được 3216 tấn gạo cần số ô tô là:

  3216 : 314 = 24 (xe)

  Số ô tô cần thêm là:

  24 – 15 = 9 (xe)

  Đáp số: 9 xe ô tô

 • Bài 5

  Một sàn nhà hình chữ nhật có chiều rộng bằng 6/8 chiều dài và chiều dài hơn chiều rộng 2m.

  a) Tính chu vi và diện tích của sàn nhà hình chữ nhật đó.

  b) Để lát gạch sàn nhà, người ta sử dụng miếng gạch hình vuông có cạnh 40cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát hết sàn nhà hình chữ nhật đó?

 • a.

  Chu vi của sàn nhà hình chữ nhật là: ......... (m)

  28
 • -

  Diện tích của sàn nhà hình chữ nhật là: ...........  (m2)

  48

  a) Hiệu số phần bằng nhau là:

  8 – 6 = 2 (phần)

  Chiều rộng của sàn nhà hình chữ nhật là:

  2 : 2 x 6 = 6 (m)

  Chiều dài của sàn nhà hình chữ nhật là:

  6 + 2 = 8 (m)

  Chu vi của sàn nhà hình chữ nhật là:

  (6 + 8) x 2 = 28 (m)

  Diện tích của sàn nhà hình chữ nhật là:

  6 x 8 = 48 (m2)

 • b)

  Số gạch để lát hết sàn nhà đó là: .......... (viên)

  300

  b) Đổi 48m2 = 480 000cm2

  Diện tích của miếng gạch hình vuông là:

  40 x 40 = 1600 (cm2)

  Số gạch để lát hết sàn nhà đó là:

  480 000 : 1600 = 300 (viên)

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
60 3.777
Sắp xếp theo
  Đề thi giữa kì 1 lớp 5 Xem thêm