Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Vân Khánh Đông, Kiên Giang năm 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Mời các bạn cùng làm bài Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Vân Khánh Đông, Kiên Giang năm 2017 - 2018 do VnDoc sưu tầm và đăng tải, không chỉ được ôn luyện lại kiến thức đã học mà các em còn làm quen nhiều dạng đề kiểm tra 1 tiết kì 1 Toán 5 khác nhau.

Mời các em tham khảo thêm một số đề thi giữa kì 1 lớp 5 tiếp:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2019 - 2020 - Phần trắc nghiệm

Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 có đáp án

 • 1
  Phần nguyên của số 56,789 là:
 • 2
  Số viết dưới dạng số thập phân được là:
 • 3
  Số thập phân “Ba trăm linh năm đơn vị, mười hai phần nghìn” được viết là:
 • 4

  Phân số chuyển thành số thập phân là:

  a. \frac{4}{10}                                       b. \frac{8}{10}

  c. \frac{4}{100}                                     d. \frac{8}{100}

 • 5

  6km 23m = . . . . . . . . . . . . km

  Số thích hợp điền vào chỗ chấm là?

 • 6
  5 tấn 32kg = . . . . . . . . . . . . .kg

  Số thích hợp điền vào chỗ chấm là?
 • 7. So sánh các số thập phân sau (> < =)
  a. 28,5.......28,05
  >
 • b
  65, 74 . . . . . 657,4
  <
 • 8

  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng 70m.

  a) Tính diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó.

  b) Biết rằng cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi cả trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

 • a
  Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó là .....m2
  8400

  Diện tích mảnh đất là: (0,25 điểm)

  120 x 70 = 8400 (m2)

 • b
  Cả trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là ...kg
  4200

  Thửa ruộng đó thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là:

  50 x 84 = 4200 (kg)

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
48 1.468
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm