Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân năm 2017 - 2018

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 5

Mời các bạn cùng làm Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân năm 2017 - 2018 do VnDoc sưu tầm và đăng tải, không chỉ giúp các em học sinh ôn luyện lại kiến thức đã được học, làm quen các dạng bài tập toán 5 khác nhau mà còn nâng cao kỹ năng giải đề nhanh.

 • 1

  Hỗn số 3\frac{2}{5} được chuyển thành phân số là?

  A. \frac{17}{5} B. \frac{15}{5} C. \frac{6}{5} D. \frac{5}{17}

 • 2

  3\frac{9}{100} viết dưới dạng số thập phân là:

 • 3
  Số bé nhất trong các số 45,538; 45,835; 45,358; 45,385 là:
 • 4

  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 15m2 4dm2 = ………m2 là:

 • 5. Điền dấu < ; > ; =

  a) 53,2 ....... 53,19

  >
 • b

  9,843 ...... 9,85

  <
 • c
  26,5 ....... 26,500
  =
 • d
  80,6 ........ 79,6
  >
 • 6. Điền số thích hợp vào chỗ trống:

  a, 35 km 106 m = ……… m

  35106
 • b
  4 tấn 25 kg = …… tấn.
  4,025
 • 7

  Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 100m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính:

  a) Chiều dài, chiều rộng của thửa ruộng.

  b) Diện tích của thửa ruộng.

 • a
  Trả lời: Chiều dài và chiều rộng của thửa ruộng lần lượt là: ....m, ....m
  60, 40

  Tổng số phần bằng nhau là:

  2 + 3 = 5 (phần)

  a) Chiều dài của thửa ruộng là:

  100 : 5 x 3 = 60 (m) (0,5 điểm)

  Chiều rộng của thửa ruộng là:

  100 – 60 = 40 (m) (0,5 điểm)

 • b
  Trả lời: Diện tích của thửa ruộng đó là ....m2
  2400

  Diện tích thửa ruộng là:

  60 x 40 = 2400 (m2)

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
29 1.118
Sắp xếp theo
  Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm