Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 2

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 2

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 2 nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 lớp 5 do VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Toán với các dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận khác nhau có đáp án đi kèm, giúp các em chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 5.

Để chuẩn bị cho kì thi giữa học kỳ 2 lớp 5 sắp tới, mời các em luyện đề trực tuyến với các đề thi giữa kì 2 lớp 5 trên VnDoc.com. Việc luyện đề thường xuyên sẽ giúp các em làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, đồng thời có sự tự tin khi bước vào kì thi chính thức của mình. Đây là các dạng bài online, các em có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả của mình ngay khi làm xong.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 2

Tham khảo thêm:

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 1

Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

 • Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
 • a) Chữ số 7 trong số 9,705 có giá trị là:
 • b) Phân số viết dưới dạng số thập phân là:
 • c) 35% của 450kg là:
 • d)
  d) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 917dm2=…m2 là:
 • Bài 2. Điền dấu >, < , = thích hợp vào chỗ trống:
 • a)
  1,75m2….175dm2
 • b)
  1968dm2….1,968m2
 • c)
  7850dm3…7,85m3
 • d) 12075kg ….12,75 tấn
 • Bài 3. Đặt tính rồi tính:
 • a) 27,43 + 54,49
  81,92
 • b) 68,05 – 45,61
  22,44
 • c) 54,6 x 7,8
  425,88
 • d) 213,58 : 9,05
  23,6
 • Bài 4.
  Biểu đồ hình quạt dưới đây nòi về tỉ số phần trăm đất sử dụng cho khu đô thị mới Văn Phú. Biết diện tích khu đô thị là 47ha. Em xem biểu đồ và ghi vào chỗ trống cho thích hợp:
  Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 2
 • a) Diện tích đất xây nhà cao tầng: …...ha
  11,75
 • b) Diện tích đất xây nhà biệt thự: …...ha
  15,04
 • c) Diện tích đất xây trường học: …......ha
  2,35
 • d) Diện tích đất làm đường và trồng cây xanh:….......ha
  15,04
 • Bài 5. Tìm y biết:
 • a) 175,6 : y = 12,5
  Y = ..............
  Chỉ điền kết quả cuối cùng
  14,408

  a) 175,6 : y = 12,5

  y = 175,6 : 12,5

  Y = 14,408

 • b) y : 8,4 = 141,4
  y = ...........
  1187,76

  b) y : 8,4 = 141,1

  y = 141,1 x 8,4

  y = 1187,76

 • Bài 6.
  Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật, đo trong lòng bể có kích thước là: chiều dài 4,5m; rộng 1,8m; cao 1,5m. trong bể đã có sẵn nước khoảng 45% thể tích bể. Hỏi phải bơm thêm vào bể bao nhiêu lít nước nữa để đầy bể. Biết 1dm3 =1 lít.
  Trả lời:

  Số lít nước cần bơm thêm vào bể để đầy bể là ............ (l)

  6682,5

  Thể tích bể nước là:

  4,5 x 1,8 x 1,5 = 12,15 (m3)

  Đổi 12,15m3 = 12150dm3=12150 lít

  Nước trong bể đã có là:

  12150 x 45 : 100 = 5467,5 (l)

  Số lít nước cần bơm thêm vào bể để đầy bể là:

  12150 – 5467,5 = 6682,5 (l)

  Đáp số: 6682,5 lít nước

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
17 845
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm