Đề ôn tập thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 4

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 3

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 4 nằm trong bộ đề ôn thi giữa kì 2 lớp 5 do VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là đề kiểm tra trực tuyến với các dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận khác nhau có đáp án đi kèm, giúp các em chuẩn bị tốt cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 5.

Với các đề thi giữa kì 2 lớp 5 được giới thiệu trên VnDoc.com, hy vọng sẽ là tài liệu ôn thi hữu ích cho các em học sinh. Với kênh học tập trực tuyến này, phụ huynh cũng dễ dàng hướng dẫn các con mình làm bài, kiểm tra kết quả sau khi làm xong. Đề còn có hướng dẫn chi tiết giúp các em hiểu bài nhanh hơn.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề ôn tập thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 4

Tham khảo thêm:

 • Bài 1. Đặt tính rồi tính
 • a) 18,45 + 7,39 + 5,06 = ...........
  30,90
 • b) 39,472 – 25,807 = ............
  13,665
 • c) 23,14 x 6,5 = .........
  150,410
 • d) 101,25 : 7,5 = ...........
  13,5
 • Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
 • a) Chữ số 8 trong số 17,608 có giá trị là:
 • b) Phân số 5/8 viết dưới dạng số thập phân là:
 • c) 20% của 250m là:
 • d)

  Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 1,75m2 =…cm2 là:

 • Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
 • a) 70% của 1 000 000 đồng là 70 000 đồng
 • b) 50% của 70 000 đồng là 35 000 đồng
 • c) 20% của 1,2 tấn là 240kg
 • d) 15% của 1m3 là 15dm3
 • Bài 4.
  Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 13m. Người ta dùng 28% diện tích mảnh vườn để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

  Trả lời:

  Diện tích đất để làm nhà là:..........m2

  54,6

  Diện tích mảnh đất đó là:

  15 x 13 = 195 (m2)

  Diện tích đất để làm nhà là:

  195 x 28 : 100 = 54,6 (m2)

  Đáp số: 54,6m2

 • Bài 5.

  Xã Minh Khai có tổng diện tích đất là 1170ha. Biểu đồ hình quạt dưới đây cho biết tỉ số phần trăm đất làm nhà ở, đường xá, nông nghiệp và ao, hồ, song, ngòi.

  Em hãy viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp
  Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 4

 • a) Đất làm nhà ở là …ha
  234
 • b) Đất làm đường xá là ..ha
  117
 • c) Đất làm nông nghiệp là …ha
  468
 • d) Đất làm ao, hồ, sông, ngòi là…ha
  351
 • Bài 6.
  Người ta đúc cột bê tong để đóng móng cầu có dạng hình hộp chữ nhật chiều dài 6m, mặt cắt ngang của cột có cạnh đều 30cm. Tính thể tích cột bê tông đó.

  Trả lời:

  Thể tích của cột bê tông đó là:.......... m3

  Chỉ điền kết quả cuối cùng
  0,54

  Đổi 30cm = 0,3m

  Thể tích của cột bê tông đó là:

  0,3 x 0,3 x 6 = 0,54 (m3)

  Đáp số: 0,54m3

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 1.188
Sắp xếp theo
  Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm