Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 3

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 3

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 3 nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 lớp 5 do VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 5 với các dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận khác nhau có đáp án đi kèm, giúp các em chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 5.

VnDoc giới thiệu bộ đề thi giữa kì 2 lớp 5 bao gồm đề thi của tất cả các môn cho các em học sinh tham khảo và luyện tập. Việc luyện đề thường xuyên sẽ giúp các em làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, đồng thời có sự tự tin khi bước vào kì thi chính thức của mình. Đây là các dạng bài online, các em có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả của mình ngay khi làm xong.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 3

Tham khảo thêm:

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 1

Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

 • Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  a) Phân số viết dưới dạng số thập phân là:

 • b) Tỉ số phần trăm của 1,2 và 2,5 là:
 • c) 3 tấn 150kg =… tấn. Số điền vào chỗ chấm là:
 • d) Thể tích hình lập phương có cạnh 2,5dm là:
 • Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
 • a) 7,09 < 7,9 ▭
 • b) 6,045 > 6,45 ▭
 • c) 35% = 0,35% ▭
 • d) 1/5 = 0,5 ▭
 • Bài 3. Đặt tính rồi tính:
 • a) 16,54 + 21,47
  38,01
 • b) 14,37 - 9,54
  4,83
 • c) 57,42 x 2,3
  132,066
 • d) 105,91 : 8,5
  12,46
 • Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
 • a)
  7m2 16cm2 = …m2
  7,0016
 • b)
  12m3 53dm3 =…m3
  12,053
 • c)
  8075kg = …tấn
  8,075
 • d) 21 tạ 7 kg = … tạ
  21,07
 • Bài 5.

  Biểu đồ hình quạt dưới đây cho biết số lượng sách quyên góp ủng hộ học sinh vùng lũ lụt của ba lớp khối 5 trong trường tiểu học Trần Phú. Dựa vào biểu đồ em hãy tính và ghi kết quả vào chỗ chấm trong các câu dưới đây. (biết tổng số sách ủng hộ được là 1500 quyển và lớp 5A ủng hộ nhiều hơn lớp 5B là 50 quyển)
  Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 3

 • a) Lớp 5A góp : .. quyển
  480
 • b) Lớp 5B góp : .. quyển
  420
 • c) Lớp 5C góp: .. quyển
  600
 • Bài 6.
  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 54m, chiều rộng bằng chiều dài. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, trung bình 100m2 thu được 70kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu được bao nhiêu tạ thóc?
  Trả lời:

  Số thóc cả thửa ruộng đó thu được là: .............. (kg)

  1360,8

  Chiều rộng thửa ruộng đó là:

  54 x 2/3 = 36 (m)

  Diện tích thửa ruộng đó là:

  54 x 36 = 1944 (m2)

  Trung bình 1m2 thu được số thóc là:

  70 : 100 = 0,7 (kg)

  Số thóc cả thửa ruộng đó thu được là:

  0.7 x 1944 = 1360,8 (kg)

  Đổi 1360,8 kg = 13,608 tạ

  Đáp số: 13,608 tạ thóc

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
26 1.111
Sắp xếp theo
  Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm