Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 3

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 3 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng Toán trọng tâm chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề bài ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Phân số viết dưới dạng số thập phân là:

A. 7,4

B. 4,7

C. 1,75

D. 0,561

b) Tỉ số phần trăm của 1,2 và 2,5 là:

A. 0,48%

B. 48%

C. 4,8%

D. 480%

c) 3 tấn 150kg =… tấn. Số điền vào chỗ chấm là:

A. 31,5

B. 3,5

C. 3,51

D. 3,15

d) Thể tích hình lập phương có cạnh 2,5dm là:

A. 25dm3

B. 37,5 dm3

C. 6,25 dm3

D. 15,625 dm3

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 7,09 < 7,9 ▭

b) 6,045 > 6,45 ▭

c) 35% = 0,35% ▭

d) 1/5 = 0,5 ▭

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

a) 16,54 + 21,47

b) 14,37 -9,54

c) 57,42 x 2,3

d) 105,91 : 8,5

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7m2 16cm2 = …m2

b) 12m3 53dm3 =…m3

c) 8075kg = …tấn

d) 21 tạ 7 kg = … tạ

Bài 5. Biểu đồ hình quạt dưới đây cho biết số lượng sách quyên góp ủng hộ học sinh vùng lũ lụt của ba lớp khối 5 trong trường tiểu học Trần Phú. Dựa vào biểu đồ em hãy tính và ghi kết quả vào chỗ chấm trong các câu dưới đây. (biết tổng số sách ủng hộ được là 1500 quyển và lớp 5A ủng hộ nhiều hơn lớp 5B là 50 quyển)

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 3

a) Lớp 5A góp : .. quyển

b) Lớp 5B góp : .. quyển

c) Lớp 5C góp : .. quyển

Bài 6. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 54m, chiều rộng bằng chiều dài. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, trung bình 100m2 thu được 70kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu được bao nhiêu tạ thóc?

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 1

a. C

b. B

c. D

d. D

Bài 2.

a. Đ

b. S

c. S

d. S

Bài 3.

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 3

Bài 4.

a) 7m2 16cm2 = 7,0016m2

b) 12m3 53dm3 =12,053m3

c) 8075kg = 8,075 tấn

d) 21 tạ 7 kg = 21,07tạ

Bài 5.

a) 480

b) 420

c) 600

Bài 6.

Chiều rộng thửa ruộng đó là:

54 x 2/3 = 36 (m)

Diện tích thửa ruộng đó là:

54 x 36 = 1944 (m2)

Trung bình 1m2 thu được số thóc là:

70 : 100 = 0,7 (kg)

Số thóc cả thửa ruộng đó thu được là:

0.7 x 1944 = 1360,8 (kg)

Đổi 1360,8 kg = 13,608 tạ

Đáp số: 13,608 tạ thóc

Ngoài Đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 5 trên, các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 hay SGK môn Toán lớp 5 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
75 19.726
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm