Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2019 - 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo đúng yêu
cầu của các bài tập dưới đây.
Câu 1. Chữ số 5 trong số thập phân 97,253 giá trị là: ( M1)
A. 50 B. 500 C.
10
5
D.
100
5
Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (1 điểm) ( M1)
a. 78,02 > 77,65 ; b. 240 100 x 2 = 40
Câu 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật chiều dài 5cm, chiều rộng 3 cm, chiều cao 8
cm : ( M1)
A. 120 cm
2
B. 120 cm
3
C. 64 cm
3
D. 16 cm
3
Câu 4. Điền vào chỗ ..... ( M2)
a) 7,002 m
3
= ....... ....dm
3
b) 3 dm
3
435 cm
3
= ........ ....dm
3
Câu 5. Đặt tính rồi tính: ( M2)
a. 3 giờ 27 phút + 2 giờ 18 phút ; 15,7 phút x 3
........................................................................ ........................................................................
........................................................................ ........................................................................
........................................................................ ........................................................................
........................................................................ ........................................................................
........................................................................ ........................................................................
Câu 6. Điền dấu > ; < ; = cho thích hợp vào chỗ,.......1đ (M2)
Trường TH …………….
Họ tên:.....................................................
Học sinh lớp: 5A ....
KIỂM TRA IA K II
MÔN: TOÁN LỚP 5 - ĐỀ 1
Thời gian: 40 phút
iám thị
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
2giờ 15 phút ......... 135 phút
3 năm 3 tháng ......... 33 tháng
Câu 7: Tìm x: (1 điểm) (M3)
x + 35,2 = (25,6 x 3,4)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 8. Hình tam giác cạnh đáy 28 cm, chiều cao 0,5dm. Diện tích của hình tam giác
đó là: (M3)
A. 1400cm
2
B. 700cm C. 14 cm
2
D. 700cm
2
Câu 9. Một hình tròn đường kính 8 cm, tính diện tích hình tròn đó ? (M3)
Trả lời : Diện tích hình tròn đó .................. cm
2
.
Câu 10: (1đ)
Một mảnh đất hình thang số đo hai đáy lần lượt 85 mét 35 mét. Chiều
cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Hi diện tích mảnh đất này bao nhiêu mét
vuông? ( M4)
Bài giải
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN KIỂM TRA IA K II
MÔN TOÁN LỚP 5
Câu 1: Đáp án D (1đ)
Câu 2: a) Đ ; b) Đ
Câu 3: Đáp án B (1đ)
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 4: a) 7,002 m
3
= 7002 dm
3
b) 3 dm
3
435 cm
3
= 3,453 dm
3
Câu 5: a) 5 giờ 45 phút (0,5đ) ; b) 47,1 phút (0,5đ) .
Câu 6: 2giờ 15 phút = 135 phút (0,5đ)
3 năm 3 tháng > 33 tháng (0,5đ)
Câu 7: Tìm x: (1 điểm)
x + 35,2 = (25,6 x 3,4)
x + 35,2 = 87,04 ( 0,5đ)
x = 87,04 - 35,2
x = 51,84 ( 0,5đ)
Câu 8. Đáp án D (1đ)
Câu 9: (Trả lời : Diện tích nh tròn đó là: 50,24 cm
2
.
Câu 10 Bài giải
Chiều cao của mảnh đất hình thang là: (0,2đ)
(85 + 35 ) : 2 = 60 (m) (0,2đ)
Diện tích mảnh đất hình thang là: (0,2đ)
(85 + 35 ) x 60 : 2 = 3600(m
2
) (0,2đ)
Đáp số: 3600m
2
(0,2đ)
Lưu ý: Học sinh giải ch khác cách làm đúng kết quả đúng vẫn cho điểm tối
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA IA K II LỚP 5
MÔN TOÁN
Mạch kiến
thức,
năng
Số
câu
số
điểm
Mức 2
Mức 3
Mức 4
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Số học:
Số câu
2
1
1
2
2

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2019 - 2020 bao gồm bảng ma trận và đáp án đề thi chuẩn theo Thông tư 22 kèm theo giúp các em học sinh ôn luyện củng cố kiến thức các dạng bài tập trọng tâm, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về chi tiết bộ đề và bảng ma trận đề thi.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 mới nhất 2019 - 2020

Đề cương, đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán trên, các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 hay SGK môn Toán lớp 5 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
27 5.594
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm