Bộ đề ôn tập thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2021

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
§Ò «n tËp gi÷a häc iI
M«n to¸n lP 5 - ĐỀ 1
tªn :
........................................................................
M¤N TO¸N
1/ Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a/ Diện tích hình thang có độ dài đáy 15cm 9cm; chiều cao 5cm là:
A. 120cm
2
B. 50cm
2
C. 60cm
2
D. 12cm
2
b/ Chu vi hình tròn bán kính r = 4,25dm là:
A. 13,345dm B. 26,376dm C. 8,5dm D. 26,69dm
c/ Diện tích toàn phần của hình lập phương cạnh
2
5
dm là:
A.
24
25
dm
2
B.
16
5
dm
2
C. 2dm
2
D.
24
30
dm
2
d/
1
4
giờ = ........ phút. S thích hợp điền vào ch chấm là:
A. 20 phút B. 15 phút C. 12 phút D. 5 phút
2/ Tính diện tích nh tròn biết chu vi C = 25,12 cm?
Bài giải:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3/ Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật chiều dài
3
5
m,
chiều rộng
1
2
m, chiều cao
1
3
m ?
Bài giải:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
4/ Một hình hộp ch nhật chiều dài 12cm, chiều rộng 6cm, chiều cao 9cm. Một hình lập
phương cạnh bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp chữ nhật trên. Tính:
a) Thể tích của mỗi hình?
b) Hình nào th tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu xăng ti mét khối?
Bài giải:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Đim
NhËn xÐt cña gi¸o
viên
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
5/ Cho hình ch nhật ABCD (xem hình bên) A K B
chiều dài AB = 16cm, chiều rộng AD = 8cm.
So nh diện tích hình tam giác KDC với tổng
diện tích của nh tam giác AKD và hình tam
giác KBC.
D C
Bài giải
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
§Ò «n tËp gi÷a häc iI
M«n to¸n LP 5 - §Ò 2
Câu 1: (2đ) Khoanh vào ch đặt trước câu trả lời đúng :
a/ : Viết phân số thành phân số thập phân mẫu số 100 :
A. ; B. ; C. ; D.
b/: Số thích hợp điền vào chỗ chấm : 26040 m = ........km
A. 26 B. 26 C. 26 D. 26
c/ : Biết 86% của một số 602, vậy số đó là :
A. 140 B. 700 C.120 D. 120,4
Câu 2: (1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ?
a/ 14 ha100 m
2
: 30 = 46 dam
2
70 m
2
60
100
24
32
65
100
75
100
80
100
1
4
1
40
1
25
10
25
1
5
2
3
1
2
5
12
3
4
§iÓm
NhËn xÐt cña gi¸o
viên
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b/ 4 + 2 - 3 = 2
Câu 3 : (2đ) Tính giá trị biểu thức :
a/ 16,39 + 5,25 - 10,39 b/ (161,4 - 68,9) : 37 - 15,24
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.........................................................................
Câu 4 : (1đ) Tìm X :
X x 1,36 = 4,76 x 4,08
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Câu 5 : (3đ) Một thùng dạng hình lập phương cạnh 70 cm chứa đầy dầu. Người ta rót
đầy dầu vào những can nhựa, mỗi can chứa 6,45 t. Hỏi người ta rót đầy được mấy can như
vậy còn bao nhiêu lít đầu ?
Bài giải :
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................
Câu 6: (1đ) Một thửa đất nh tam giác đáy 25m, nếu kéo dài đáy thêm 5m thì diện
tích sẽ tăng thêm 50m
2
. Tính diện tính thửa đất khi chưa m rộng .
Bài giải:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Bộ đề ôn tập thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Bộ đề ôn tập thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Nghỉ dịch Corona được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng Toán trọng tâm trong thời gian nghỉ ở nhà mùa dịch, chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Bộ đề ôn tập thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 bao gồm 4 đề thi chi tiết cho các em học sinh tham khảo luyện tập các dạng bài tập trọng tâm, ôn luyện trong thời gian nghỉ ở nhà do dịch bệnh Corona.

Đề cương, đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán

Ngoài Đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 5 trên, các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 hay SGK môn Toán lớp 5 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
466 33.371
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm