Ôn tập kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 1 Online

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 1 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 5 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Tải đề tại: Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 1 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 5, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

 • Question 1: Choose the word that has the different main stress
 • Question 2: Choose the word that has the different main stress
 • Question 3: Choose the word that has the different main stress
 • Question 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest
 • Question 5: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest
 • Question 6: Is there _______ else you want?
 • Question 7: Oranges, bananas and apples are ________.
 • Question 8: How often do you go to the music club? - _____________ a week
 • Question 9: What would Tony like to be ________?
 • Question 10: She has a pain in her back. - She has __________.
 • Question 11: Don’t play with ____________!
 • Question 12: Why shouldn’t I ________ the stairs? - Because you may break your arm.
 • Question 13: My father ________ in the forest because he _______ sports
 • Question 14: Look at the picture and write
  Question 14: Look at the picture and write
  architect
 • Question 15: Look at the picture and write
  Question 15: Look at the picture and write
  singer
 • Question 16 - 20: Read and complete

  look

  future

  would

  teacher

  architect

  Hello, I’m Sue. I have some close friends. We have different dreams about your (16) ________. Bill would like to be an English (17) __________. He (18) _________ like to teach children interesting English songs and chants. Jane and Sam would like to be doctors because they would like to (19) ________ after children’s health. I would like to be an (20) _________ because I would like to build towers. We want our dreams to be true one day.

  16. future 17. teacher 18. would 19. look 20. architect
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 1.437
Sắp xếp theo

  Luyện thi giữa kì 2 lớp 5

  Xem thêm