Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 1

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 1

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 1 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức. Đề kiểm tra Toán với các dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận khác nhau có đáp án đi kèm, giúp các em chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 5.

Để chuẩn bị cho kì thi giữa học kỳ 2 lớp 5 sắp tới, mời các em luyện đề trực tuyến với các đề thi giữa kì 2 lớp 5 trên VnDoc.com. Việc luyện đề thường xuyên sẽ giúp các em làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, đồng thời có sự tự tin khi bước vào kì thi chính thức của mình.

Tham khảo thêm:

Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

 • Bài 1. Điền dấu >, < , = thích hợp vào chỗ chấm:
 • a) 10,198….9,891
 • b) 19,025….19,1
 • c) 10%.... 1/10
 • d) 2,5….250%
 • Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
 • a) Chữ số 5 trong số 14,508 đứng ở:
 • b) Phân số viết dưới dạng số thập phân là
 • c) Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 5,6cm là:
 • d) Tỉ số phần trăm của 3,6 và 4,5 là:
 • Bài 3. Đặt tính rồi tính:
 • a) 17,62 + 21,19
  38,81
 • b) 63,54 – 19,28
  44,26
 • c) 119,24 x 5,7
  679,668
 • d) 79,688 : 5,6
  14,23
 • Bài 4. Điền dấu >, < , = thích hợp vào chỗ trống:
 • a)
  82,52m2….8352dm2
 • b) 1569dm3….15,69m3
 • c) 10 tấn 40kg ….1040kg
 • d) 5 phút 30 giây…. 5,30 phút
 • Bài 5.
  Biểu đồ hình quạt dưới đây nói về kết quả học tập của khối Năm trường tiểu học Thành Công. Biết tổng số học sinh khối Năm là 240 học sinh. Hãy tính và ghi số thích hợp vào chỗ chấm:
  Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5
 • a) Học sinh giỏi:…em
  60
 • b) Học sinh khá:…em
  144
 • c) Học sinh trung bình:…em
  36
 • Bài 6.
  Cho hình thang ABCD có đáy AB = 1/2 CD. Điểm M là trung điểm của CD. Nối B với M. Diện tích tam giác BCM là 35cm2. Tính diện tích hình thang ABCD
  Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5
  Trả lời: 

  Diện tích hình thang ABCD là ......... (cm2)

  105

  Vì 3 tam giác này có chiều cao bằng chiều cao của hình thang ABCD và các đáy AB, DM, MC bằng nhau.

  Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

  Vậy diện tích hình thang ABCD là:

  35 x 3 = 105 (cm2)

  Đáp số: 105cm2

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
41 1.708
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm