Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 19

Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 tuần 19

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - tuần 19 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng bài tập ở Unit 12 Don't ride your bike too fast! có đầy đủ đáp án cho các em học sinh tham khảo và luyện tập để củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi giữa học kì 2 lớp 5 sắp tới đạt kết quả cao.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn tiếng Anh là hệ thống các bài tập tiếng Anh 5 theo từng tuần. Bài tập cuối tuần sẽ giúp các em học sinh tự luyện ở nhà để củng cố các kiến thức được học theo từng đơn vị bài học một cách hiệu quả nhất.

Tải đề và đáp án tại đây: Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 19.

Tham khảo thêm:

 • 1. Read and complete. Then say the sentences aloud.

  Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 19

 • 1.
  Stomach ache
 • 2.
  Sore throat
 • 3.
  Temperature fever
 • 4.
  toothache
 • 2. Look and write.

  Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 19

 • 1.
  matches
 • 2.
  the knife
 • 3.
  touch
 • 4.
  the stairs
 • 5.
  A bike
 • 6.
  climb
 • 3. Read and match.

  Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 19

 • 1.
  b
 • 2.
  d
 • 3.
  e
 • 4.
  a
 • 4.
  a
 • 5.
  c
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 790
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

  Xem thêm