Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

Tiếng Anh Unit 14 lớp 5: What happened in the story?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story? thuộc bộ bài tập tiếng Anh 5 theo từng Unit năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đây là đề kiểm tra trực tuyến có đầy đủ đáp án cho các em học sinh củng cố kiến thức về từ vựng trong bài 14 tiếng Anh 5 mới.

VnDoc giới thiệu Bài tập tiếng Anh lớp 5 online là đề trắc nghiệm trực tuyến theo từng Unit giúp các em học sinh ôn tập, củng cố thêm kiến thức được học theo từng bài. Với các dạng bài tập online này, phụ huynh có thể hướng dẫn các con mình trực tiếp làm bài, kiểm tra kết quả sau khi làm xong. Đề có đáp án cho các em tham khảo, so sánh đối chiếu.

Tải đề và đáp án tại: Bài tập tiếng Anh 5 Unit 14 có đáp án

Tham khảo thêm: Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

 • I. Look at the picture and write the correct word.

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

 • 1 -
  watermelon
 • 2 -
  queen
 • 3 -
  princess
 • 4 -
  prince
 • 5 -
  king
 • 6 -
  castle
 • 7 -
  farmer
 • 8 -
  starfruit
 • II. Choose the odd one out.

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

 • 1 -
  B
 • 2 -
  D
 • 3 -
  C
 • 4 -
  A
 • 5 -
  B
 • III. Complete the sentences with the available words.

  Because; lucky; of; greedy; watermelon

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

 • 1 -
  lucky
 • 2 -
  greedy
 • 3 -
  of
 • 4 -
  watermelon
 • 5 -
  because
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 428
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 trực tuyến Xem thêm