Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

Tiếng Anh Unit 14 lớp 5: What happened in the story?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story? là bài tập trực tuyến thuộc bộ bài tập tiếng Anh 5 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đây là đề kiểm tra trực tuyến có đầy đủ đáp án cho các em học sinh củng cố kiến thức ngữ pháp trọng tâm được học trong bài 14 tiếng Anh 5 mới.

Bài tập tiếng Anh lớp 5 online là hệ thống bài tập trắc nghiệm trực tuyến theo từng Unit trên VnDoc.com giúp các em học sinh ôn tập, củng cố thêm kiến thức được học theo từng bài. Với các dạng bài tập online này, phụ huynh có thể hướng dẫn các con mình trực tiếp làm bài, kiểm tra kết quả sau khi làm xong. Đề có đáp án cho các em tham khảo, so sánh đối chiếu.

Tải đề và đáp án tại:Đề ôn tập tiếng Anh 5 Unit 14 kèm đáp án

Tham khảo thêm:

 • I. Match the left column with the right column.

  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

 • 1 -
  B
 • 2 -
  C
 • 3 -
  D
 • 4 -
  A
 • 5 -
  E
 • II. Reorder the words to make correct sentences.

  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

 • II. Reorder the words to make correct sentences.
 • 1 -
  What do you think of the Sun?
 • 2 -
  Do you think that the Wind is smart?
 • 3 -
  I think Mai An Tiem is smart and hard-working.
 • 4 -
  We think that Doraemon and Nobita are kind and cute.
 • 5 -
  Which characters do you like in this fairy tale?
 • 6 -
  Are you reading a fairy tale or a comic book?
 • 7 -
  She thinks that Conan Edogawa is brave and intelligent.
 • 8 -
  What happened first in the story?
 • 9 -
  Are you reading Grim’s fairy tale?
 • 10 -
  I often read short stories in my free time?
 • III. Reorder the details of the story “The Little Red Riding Hood”

  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

  Giữa các vị trí cách nhau bằng dấu phẩy, ví dụ: 1, 2, 3, 4, 5
  3, 2, 4, 5, 1
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
15 597
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 trực tuyến Xem thêm