Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Mời các bạn cùng làm bài Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2017 - 2018 do VnDoc sưu tầm và biên soạn nhằm hỗ trợ học sinh ôn lại kiến thức đã được học, làm quen với nhiều dạng câu hỏi toán lớp 5 khác nhau cũng như đánh giá được khả năng của bản thân.

 • 1
  Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm được viết là?:
 • 2

  Phân số \frac{65}{100} viết dưới dạng số thập phân là:

 • 3

  Phần nguyên của số 1942,54 là:

 • 4
  Chữ số 5 trong số thập phân 1942,54 có giá trị là?
 • 5

  7cm2 9mm2 = ..............cm2 số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

 • 6

  Chiều dài 30m, chiều rộng 15m. Chu vi của một hình chữ nhật là.

 • 7

  Điền dấu < ; > ; = ; thích hợp vào chỗ chấm: (3 điểm)

  a) \frac{4}{17} … 1

  b) \frac{3}{10}....\frac{2}{5}

  c) 3,125 ... 2,075

  d) 56,9 ... 56

  e) 42dm 4cm ... 424cm

  h) 9kg ... 9000g

 • a
  <
 • b
  <
 • c
  >
 • d
  >
 • e
  =
 • h
  =
 • 8

  Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  a) 1,5 tấn = ……………kg
  b) 5000m2 = ………. ha

 • a
  1500
 • b
  0,5
 • 9

  Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

  34,075; 34,175; 34,257; 37,303; 37,329; 37,314

  Gợi ý: ....; ....; ...; ...
  34,075; 34,175; 34,257; 37,303; 37,314; 37,329
 • 10
  Một đội trồng rừng trung bình cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông?
  Trả lời: Trong 12 ngày đội đó trồng được ... cây thông
  4500

  12 ngày gấp 4 ngày số lần là: (0,25đ)

  12 : 4 = 3 (lần) (0,75đ)

  Số cây thông đội đó trồng được trong 12 ngày là: (0,25đ)

  1500 x 3 = 4500 (cây) (0,5đ)

  Đáp số: 4500 cây thông. (0,25 đ)

  Lưu ý: Học sinh làm: Trung bình một ngày đội đó trồng được là: (0,25đ)

  1500 : 4 = 375(cây) (0,25đ)

  Số cây thông đội đó trồng được trong 12 ngày là: (0,25đ)

  375 x 12 = 4500 (cây) (0,5đ)

  Đáp số: 4500 cây thông. (0,25 đ)

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
112 3.973
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm