Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Hưng Lộc, Bình Dương năm 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

VnDoc xin gửi tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Hưng Lộc, Bình Dương năm 2017 - 2018 làm tài liệu ôn tập tại nhà, ôn luyện và củng cố lại kiến thức Toán lớp 5 kì 1 đã được học đồng thời làm quen nhiều dạng đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 5 khác nhau để nâng cao kỹ năng.

 • 1

  3\frac{9}{100} viết dưới dạng số thập phân là:

 • 2
  Trong các số 615,42; 516,28; 982,15; 876,51 số lớn nhất là:
 • 3. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

  A. Số 7,04 được đọc là: ............................................

  Bảy phẩy không bốn
 • B
  “Chín phẩy chín trăm hai mươi chín” được viết là:....
  9,929
 • C
  “Hai đơn vị và bốn phần nghìn” được viết là:....
  2,004
 • 4

  Chữ số 8 trong số thập phân 76,815 có giá trị là:

  A. \frac{8}{100}          B. \frac{8}{1000}            C. \frac{8}{10}               D. \frac{8}{10000}

 • 5

  Hỗn số 3\frac{2}{5} được chuyển thành số thập phân là:

 • 6
  Mua 5m vải hết 150000 đồng. Mua 25 m vải loại đó thì phải trả nhiều hơn là .......................... đồng.
 • 7. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
  a/ 9 m 6 dm =............................m
  9,6
 • b
  5 tấn 62 kg =.........................tấn
  5,062
 • c
  2 cm2 5 mm2 =.........................cm2
  2,05
 • 8
  Mua 15 quyển sách Toán hết 135000 đồng. Hỏi mua 45 quyển sách Toán hết bao nhiêu tiền?
  Trả lời: Mua 45 quyển sách hết số tiền là ... đồng
  405000

  Số tiền mua 1 quyển sách là:

  1350000 : 15 = 9000 (đồng) (0,5 đ)

  Số tiền mua 45 quyển sách là:

  9000 x 45 = 405 000 (đồng) (0,5đ)

  Đáp số 405 000 đồng

  * Có thể giải theo cách khác.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
45 1.175
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm