Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Hoa Sen, Ninh Thuận năm 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Mời các em học sinh cùng làm bài Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Hoa Sen, Ninh Thuận năm 2017 - 2018 do VnDoc sưu tầm và đăng tải. Bài kiểm tra toán 5 không chỉ giúp các em ôn luyện lại kiến thức đã được học, làm quen các dạng bài tập toán 5 khác nhau mà còn nâng cao kỹ năng để đạt được kết quả tốt trong bài thi giữa kì 1.

 • 1
  Số thập phân 25,18 bằng số thập phân nào sau đây:
 • 2

  Số thập phân 2,35 viết dưới dạng hỗn số là:

  A. 2\frac{35}{10} B. 2\frac{35}{100} C. 23\frac{5}{10} D. 23\frac{5}{100}

 • 3. Viết các phân số sau dưới dạng phân số thập phân
  a) \frac{142}{10}= ……………
  14,2
 • b
  \frac{43}{100}= ………
  0,43
 • c
  \frac{25}{1000}= ………
  0,025
 • d
  \frac{463}{10}= …………
  46,3
 • 4
  Chọn câu đúng
 • 5. Điền >; <; = thích hợp vào chỗ chấm
  a) 75,4 ….. 75,93
  <
 • b
  43,002…..21,98
  >
 • 6

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

  Em có một quyển vở dày 96 trang, em đã viết hết 1/3 số trang.

  Số trang em đã viết là…………trang

  32
 • 7
  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng 20m. Tính diện tích thửa ruộng đó?
  Trả lời: Diện tích của thửa ruộng là ...m2
  1200

  Tóm tắt: (0,25đ)

  Chiều dài: 60m

  Chiều rộng: 20m.

  Diện tích: m2?

  Giải:

  Diện tích thửa ruộng đó là: (0,25đ)

  60 x 20 = 1200 (m2) (0,25đ)

  Đáp số: 1200 m2 (0,25đ)

 • 8
  Hoa mua 15 quyển vở hết 60000 đồng. Hỏi Cúc mua 20 quyển vở như vậy mất bao nhiêu tiền?
  Trả lời: Số tiền Cúc phải mất để mua 20 quyển vở là ...đồng
  80000

  Tóm tắt: (0,25đ)

  15 quyển vở: 60000 đồng

  20 quyển vở: ? đồng

  Giải:

  Số tiền một quyển vở là: (0,25đ)

  60000:15= 4000( đồng) (0,5đ)

  Số tiền Cúc mua 20 quyển vở là: (0,25đ)

  4000 x 20 = 80000( đồng) (0,5đ)

  Đáp số: 80000( đồng) (0,25đ)

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
27 1.193
Sắp xếp theo
  Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm