Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán trường tiểu học số 2 Ân Đức năm 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Mời các em cùng làm bài Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán trường tiểu học số 2 Ân Đức năm 2016 - 2017 do VnDoc sưu tầm và biên soạn nhằm ôn luyện lại những kiến thức Toán lớp 5 đã được học, làm quen các dạng toán mới khác nhau. Chúc bạn ghi được điểm số cao!

 • 1
  Số thập phân gồm có: "Hai đơn vị, một phần trăm và sáu phần nghìn", được viết là?
 • 2
  Chữ số 7 trong số 9,674 có giá trị là?
 • 3
  Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  Giá trị của biểu thức: 2016 - 225 : 25 × 37 là:.................
  1683
 • 4
  18,9 + 9,24 = .... Kết quả đúng là:
 • 5
  2015m2 = ..........ha. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là?
 • 6
  Một hình chữ nhật có chiều dài 29,25 dm, chiều rộng kém chiều dài 18,5 dm. Hỏi chu vi hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu dm?
  Trả lời: Chu vi hình chữ nhật đó bằng ....dm
  80
  Chiều rộng hình chữ nhật
  29,25 - 18,5 = 10, 75 (dm)
  Chu vi hình chữ nhật là
  ( 29,25 + 10,75 ) × 2 = 80 (dm)
  Đáp số: 80 dm
 • 7
  Một nhóm thợ nề có 12 người dự định xây xong một căn nhà trong 45 ngày. Nay muốn xây xong căn nhà đó trong 30 ngày thì cần phải có bao nhiêu người thợ như vậy?

  (Sức làm của mỗi người thợ nề là như nhau)?
  Trả lời: Để xây xong căn nhà trong 30 ngày cần số người thợ là ... người
  18
  Số người thợ nề để xây xong căn nhà đó trong 1 ngày là
  12 × 45 = 540 (người)
  Số người thợ nề để xây xong căn nhà đó trong 30 ngày là:
  540 : 30 = 18 (người)
 • 8
  Lớp 5B có 32 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số bạn nam là 6 bạn. Hỏi lớp 5B có bao nhiêu bạn nữ, bao nhiêu bạn nam?
  Trả lời: Số bạn nữ và số bạn nam lần lượt là ...., .... bạn
  19, 13
  Số bạn nữ lớp 5B là
  ( 32+6) : 2 = 19 (bạn)
  Số bạn nam lớp 5B là
  32-19 = 13 (bạn)
  Đáp số: a) Số bạn nữ chiếm 19 bạn
  b) Số bạn nam chiếm 13 bạn
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
26 1.040
Sắp xếp theo
  Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm