Đề kiểm tra môn Toán lớp 5

Đề kiểm tra môn Toán lớp 5

Nhanh chóng hệ thống lại kiến thức đã học với 20 câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp được chọn lọc kỹ càng trong Đề kiểm tra môn Toán lớp 5. Đề kiểm tra của chúng tôi sẽ giúp các em nhanh chóng hệ thống lại kiến thức, làm quen với dạng bài tập trắc nghiệm. Chúc các em làm bài tốt và đạt kết quả cao trong học tập!

 • Câu 1:
  Chữ số 7 trong số thập phân 2006,007 có giá trị là:
 • Câu 2:
  Tìm 3 số lẻ liên tiếp có tổng số bằng: 111
 • Câu 3:
  Trung bình cộng của 3 số tự nhiên liên tiếp là 2. Đó là 3 số nào?
 • Câu 4:
  Năm nay mẹ hơn con 25 tuổi. Hỏi sau 10 năm nữa con kém hơn mẹ bao nhiêu tuổi?
 • Câu 5:
  Tích của 10 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên bắt đầu bằng 1 có tận cùng bằng mấy chữ số 0?
 • Câu 6:
  Tính nhanh kết quả của dãy tính:
  (2003 - 123 x 8 : 4) x (36 : 6 - 6)
 • Câu 7:
  Dòng nào dưới đây nêu đúng khái niệm hình bình hành?
 • Câu 8:
  Trong các số sau, số chia hết cho cả 2; 3; 5; 9 là số nào?
 • Câu 9:
  Trong các phép chia dưới đây, phép chia nào có thương lớn nhất?
 • Câu 10:
  Chữ số 5 trong 162,57 chỉ:
 • Câu 11:
  Tìm x biết: 
  329 : x = 12,56 - 3,16
 • Câu 12:
  Viết số đo 90 000 mdưới dạng số đo đơn vị ha:
 • Câu 13:
  Tìm x trong dãy tính sau:
  (x - 21 x 13) : 11 = 39
 • Câu 14:
  Chữ số 4 trong số thập phân 18,524 thuộc hàng nào?
 • Câu 15:
  Dãy số thập phân xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:
 • Câu 16:
  Tìm x là số tự nhiên, biết: 31,5 < x < 32,01. Vậy x bằng giá trị nào dưới đây:
 • Câu 17:
  Số thập phân 6,58 bằng số thập phân nào dưới đây:
 • Câu 18:
  9m 6dm = ...m? Số cần điền là:
 • Câu 19:
  Số nào dưới đây có chữ số 2 ở hàng phần trăm?
 • Câu 20:
  Số thập phân 35,08 đọc là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
279 13.561
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lớp 5 Online Xem thêm