Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Trần Hưng Đạo năm 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Trần Hưng Đạo năm 2017 - 2018 là tài liệu tham khảo hữu ích không chỉ hỗ trợ các em ôn luyện lại kiến thức Toán lớp 5 đã học mà còn làm quen với nhiều dạng đề kiểm tra 1 tiết Toán 5 đến từ các trường trên toàn quốc.

 • 1

  Số thập phân 2,017 viết thành hỗn số ta được:

  A.\ 2\ \frac{17}{100}\ \ \ \ \ \ \ \ B.\ 20\frac{17}{100}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ C.\ 2\frac{170}{1000}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ D.\ 20\frac{17}{1000}

 • 2
  4 tấn 5 tạ = ………… tấn; số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
 • 3
  Chữ số 8 trong số thập phân 45,678 chỉ giá trị là:
 • 4
  Khối 5 có 156 học sinh; số bạn nam hơn số bạn nữ là 18 bạn. Vậy số bạn nữ của khối 5 là:
 • 5

  Chọn câu đúng

  a/ 56 km < 6500 ha 
  b/ 5 m 8 dm = 5\frac{8}{10}m

  c/ 1,2 ha = 120 000 m 
  d/ 1 ngày 2 giờ > 61 giờ

  a, b
 • 6

  a/ Viết các số thập phân sau:

  Hai mươi đơn vị, một phần trăm và tám phần nghìn, viết là: ……………………

  20,018
 • b

  Ghi lại cách đọc số thập phân sau:

  123,123 đọc là: …………………………………

  Một trăm hai mươi ba phẩy một trăm hai mươi ba
 • 7

  Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính:

  a. 4\frac{2}{3}-2\frac{3}{4} = ....

  23/12
 • b
  1\frac{5}{6}+2\frac{1}{3} = ....
  25/6
 • c
  1\frac{3}{4}:\ 1\frac{3}{8} = ...
  14/11
 • d
  3\frac{3}{4}\ \times2\frac{2}{3} = ...
  10
 • 8

  Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 280 m; chiều rộng bằng 3/4 chiều dài .
  a/ Tính diện tích mảnh đất đó?
  b/ Người ta trồng nghệ trên mảnh đất đó, cứ 100m2 thu được 3 tạ nghệ tươi. Hỏi người ta thu được tất cả bao nhiêu tấn nghệ tươi trên mảnh đất đó?

 • a
  Diện tích mảnh đất đó là ....m2
  4800

  Nửa chu vi mảnh đất là:

  280 : 2 = 140 (m)

  Tổng số phần bằng nhau là:

  3 + 4 = 7 (phần)

  Chiều rộng mảnh đất là:

  140 : 7 x 3 = 60 (m)

  Chiều dài mảnh đất là:

  140 - 60 = 80 m)

  Diện tích mảnh đất là:

  80 x 60 = 4800 (m2)

 • b
  Số nghệ thu được là ...tấn
  14,4

  Số nghệ thu được là:

  4800 : 100 x 3 = 144 (tạ) = 14,4 tấn

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 1.073
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm