Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Trần Thới 2, Cái Nước năm 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Mời các bạn cùng làm bài Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Trần Thới 2, Cái Nước năm 2017 - 2018 do VnDoc sưu tầm và đăng tải, tài liệu không chỉ hỗ trợ học sinh ôn luyện lại kiến thức Toán lớp 5 kì 1 mà còn làm quen nhiều dạng đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 5 khác nhau.

 • 1

  Phân số thập phân là:

  A. \frac{27}{10}
  B. \frac{27}{200}
  C. \frac{35}{20}
  D. \frac{27}{50}

 • 2

  Viết \frac{1}{10} dưới dạng số thập phân được:

 • 3
  14 tấn 6 kg = .........kg.
 • 4

  2 dam2 49 m2 = .........m2

 • 5

  Một viên gạch hình vuông có cạnh 30cm. Diện tích của nó sẽ là:

 • 6

  Phần nguyên của số 1942,54 là:

 • 7
  Năm đơn vị chín phần mười viết là:
 • 8. Điền dấu < ; > ; = ; thích hợp vào chổ chấm
  a) \frac{14}{7} … 1
  <
 • b
  \frac{3}{10} .... \frac{2}{5}
  <
 • c
  42dm 4cm ... 424cm
  =
 • d
  3,125 ... 2,075
  >
 • 9

  Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

  0,32; 0,197; 0,4; 0,5

  0,197; 0,32; 0,4; 0,5
 • 10
  Một đội trồng rừng, cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông?
  Trả lời: Số cây đội đó trồng được trong 12 ngày là ...cây
  4500

  12 ngày gấp 4 ngày số lần là:

  12 : 4 = 3 (lần)

  Số cây thông đội đó trồng được trong 12 ngày là:

  1500 x 3 = 4500 (cây)

  Đáp số: 4500 cây thông.

  Lưu ý: Học sinh làm: Trung bình một ngày đội đó trồng được là:

  1500 : 4 = 375(cây)

  Số cây thông đội đó trồng được trong 12 ngày là:

  375 x 12 = 4500 (cây)

  Đáp số: 4500 cây thông.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
29 868
Sắp xếp theo
  Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm