Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề số 3

Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2020 - Đề số 3 là tài liệu được VnDoc biên soạn giúp các em học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 5 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chữ số 3 trong số 42,372 có giá trị là:

A. \frac{{30}}{1}B. \frac{3}{1}C. \frac{3}{{10}}D. \frac{3}{{100}}

Câu 2: Số thập phân 37,27 bằng số thập phân:

A. 37,207B. 370,27C. 37,270D. 37,027

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 4km 268m = ….km là:

A. 4,268B. 42,68C. 0,4268D. 426,8

Câu 4: Để hút hết nước ở một bể chứa phải dùng 3 máy bơm làm viên tục trong 6 giờ. Nếu chỉ dùng một máy bơm hút nước thì thời gian để hút hết bể chứa là:

A. 2 giờB. 12 giờC. 10 giờD. 4 giờ

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (1 điểm): Thực hiện phép tính:

a) \frac{5}{4} - \frac{{11}}{6} \times \frac{8}{{33}}b) \frac{2}{7} + \frac{4}{{15}}:\frac{{14}}{3}

Bài 2 (1 điểm): Tìm X, biết:

a) X \times 3 + \frac{3}{4} = 1b) X - \frac{1}{2} = \frac{7}{{15}}:\frac{{28}}{{10}}

Bài 3 (1 điểm): Viết các số 6,478; 6,843; 6,371; 6,382:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Bài 4 (2 điểm): 15 ô tô chở được 2010 tấn gạo. Để chở được 3216 tấn gạo thì cần thêm bao nhiêu ô tô nữa? (biết mỗi ô tô chở số gạo như nhau)

Bài 5 (3 điểm): Một sàn nhà hình chữ nhật có chiều rộng bằng 6/8 chiều dài và chiều dài hơn chiều rộng 2m.

a) Tính chu vi và diện tích của sàn nhà hình chữ nhật đó.

b) Để lát gạch sàn nhà, người ta sử dụng miếng gạch hình vuông có cạnh 40cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát hết sàn nhà hình chữ nhật đó?

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4
CCAB

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) \frac{5}{4} - \frac{{11}}{6} \times \frac{8}{{33}} = \frac{5}{4} - \frac{4}{9} = \frac{{29}}{{36}}

b) \frac{2}{7} + \frac{4}{{15}}:\frac{{14}}{3} = \frac{2}{7} + \frac{2}{{35}} = \frac{{12}}{{35}}

Bài 2:

a) X \times 3 = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}

X = \frac{1}{4}:3 = \frac{1}{{12}}

b) X - \frac{1}{2} = \frac{7}{{15}}:\frac{{28}}{{10}} = \frac{1}{6}

X = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{2}{3}

Bài 3:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 6,371; 6,382; 6,478; 6,843

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 6,843; 6,478; 6,382; 6,371

Bài 4:

1 ô tô chở được được số tấn gạo là:

2010 : 15 = 134 (tấn gạo)

Để chở được 3216 tấn gạo cần số ô tô là:

3216 : 314 = 24 (xe)

Số ô tô cần thêm là:

24 – 15 = 9 (xe)

Đáp số: 9 xe ô tô

Bài 5:

a) Hiệu số phần bằng nhau là:

8 – 6 = 2 (phần)

Chiều rộng của sàn nhà hình chữ nhật là:

2 : 2 x 6 = 6 (m)

Chiều dài của sàn nhà hình chữ nhật là:

6 + 2 = 8 (m)

Chu vi của sàn nhà hình chữ nhật là:

(6 + 8) x 2 = 28 (m)

Diện tích của sàn nhà hình chữ nhật là:

6 x 8 = 48 (m2)

b) Đổi 48m2 = 480 000cm2

Diện tích của miếng gạch hình vuông là:

40 x 40 = 1600 (cm2)

Số gạch để lát hết sàn nhà đó là:

480 000 : 1600 = 300 (viên)

Đáp số: a) 28m; 48m2         b) 300 viên gạch

---------------

Ngoài Đề ôn tập thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trên, các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các em học Toán lớp 5 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 5Toán lớp 5 hay Tiếng Anh lớp 5,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 5.

Đánh giá bài viết
7 1.288
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 5 Xem thêm