Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2024

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 có đáp án, ma trận

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2024 theo Thông tư 22 bao gồm các đề thi mới nhất có đáp án kèm theo và biên soạn chuẩn theo TT 22. 3 Đề thi giữa kì 1 lớp 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 đạt kết quả cao. Các thầy cô tham khảo ra đề giữa kì cho các em học sinh.

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 bao gồm 3 đề thi. Mỗi đề thi đầy đủ 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận cho các em học sinh tham khảo, luyện tập.

I. Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán có đáp án - Đề số 1

PHẦN I: (3 điểm)

Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất

a) Số thích hợp viết vào ô trống 3,95...2 < 3,9512 là:

A. 2

B. 1

C. 0

D. 3

b) Cho số đo 68,653 m chữ số 5 có giá trị là:

A. 5m

B. \frac{5}{10}m

C. \frac{5}{100}m

D. \frac{5}{1000}m

Câu 2: Nối ý ở cột A tương ứng với số đo ở cột B.

Cột ACột B
6m2 75cm2 = … cm2 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:6,075
60,75
Số gồm 6 đơn vị, bảy phần trăm và 5 phần nghìn được viết dưới dạng số thập phân là:670,5
6,75

Câu 3: Đánh dấu X vào ô vuông trước câu đúng:

a) Số thập phân :«Ba kilogam, tám phần mười, năm phần nghìn» được viết là:

308,5kg

30,85kg

38,05kg

3,805kg

b) Số thập phân :«Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm» được viết là:

328,5

32,85

32,085

32,0085

PHẦN II: (7 điểm)

Câu 4: Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

1,028 ; 10,28 ; 10,028 ; 10,208; 1,208

…………………………………………………………………………………………

Câu 5: Viết số thich hợp vào chổ chấm.

5 tấn 75 kg = …………kg. 3m2 25cm2 = ………cm2.

Câu 6 : Tính

a) \frac{3}{4} : \times  = \frac{2}{5}

b) \frac{3}{4} + \frac{1}{4} : \frac{2}{5}

Câu 7: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 150m, chiều rộng bằng \frac{2}{3}chiều dài.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó ?

Biết rằng, cứ 100m2 thu hoạch được 60kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Câu 8: Em hãy vẽ và tô màu để bài toán sau đúng 

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

ĐÁP ÁN

PHẦN I:

Câu 1:

a) C b) C

Câu 2:

Cột ACột B
6m2 75cm2 = … cm2 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:6,75
Số gồm 6 đơn vị, bảy phần trăm và 5 phần nghìn được viết dưới dạng số thập phân là:6,075

Câu 3:

a) 3,805kg

b) 32,85

PHẦN II:

Câu 4 : 10,28 ; 10,208 ; 10,028 ; 1,208 ; 1,028

Câu 5 : 5 tấn 75 kg = 5,075 kg. 3m2 25cm2 = 3,0025 cm2.

Câu 6:

x = \frac{3}{4} : \frac{2}{5}

x = \frac{15}{8}

b) = \frac{3}{4} + \frac{5}{16}

= \frac{17}{16}

Câu 7:

Chiều rộng thửa ruộng là: 150 x = 100 (m) ( 0,5 điểm)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là: 150 x 100= 15000 (m2) ( 0,5 điểm)

Số ki-lô-gam thóc thu được là: 60 x ( 15000 : 100 ) = 9000 ( kg ) ( 0,5 điểm)

Đổi 9000 kg = 90 tạ ( 0,5 điểm)

Đáp số: a) 15000 m2 b) 90 tạ thóc

(Thiếu tên đơn vị, sai đơn vị hoặc thiếu đáp số trừ 0,5đ)

Câu 8:

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

II. Ma trận Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán có đáp án - Đề số 1

Phần

Nội dung

Câu

Trắc nghiệm

Tự luận

số

Mức 1

Mức 2

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

So sánh số thập phân

1a

0.5

Giá trị của chữ số

1b

0.5

SỐ

Viết số thập phân

2b, 3b

1

HỌC

Sắp xếp các số thập phân

4

1

[50%]

Tính giá trị biểu thức

6b

1

Tìm thành phần chưa biết

6a

1

Giá trị của phân số

8

1

ĐẠI

LƯỢNG

Số đo diện tích

2a, 5b

0.5

0.5

[25%]

Số đo khối lượng

3a, 5a

0.5

0.5

HÌNH

HỌC

Diện tích hình chữ nhật

7a

1

[25%]

Toán tỉ lệ

7b

1

Điểm:

10

3

0

1

3

2

1

- Nhận biết:

4

điểm

Tỉ lệ:

40.0

%

- Thông hiểu:

3

điểm

Tỉ lệ:

30.0

%

- Vận dụng:

2

điểm

Tỉ lệ:

20.0

%

- Vận dụng phản hồi:

1

điểm

Tỉ lệ:

10.0

%

**Mời bạn đọc tham khảo tiếp Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn Toán có đáp án tiếp theo trong file tải.**

Trên đây là Bộ đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 5 môn Toán có đáp án năm 2023 - 2024. VnDoc.com hy vọng rằng Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 5 giúp các em ôn tập kiến thức hiệu quả.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
220
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn Toán

    Xem thêm