Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề số 2

Đề thi Toán lớp 5 giữa kì 1 có đáp án năm 2020

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề số 2 nằm trong bộ đề thi giữa kỳ 1 lớp 5 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đề kiểm tra Toán 5 bao gồm nhiều dạng bài tập hay có đáp án đi kèm giúp các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho bài thi giữa kì sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề số 2 được để dưới dạng trực tuyến cho các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề ôn tập thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

 • I. Phần trắc nghiệm
 • Câu 1:

  Phân số \frac{{124}}{{1000}} viết dưới dạng số thập phân được:

 • Câu 2: Số thập phân “Hai mươi lăm phẩy sáu mươi sáu” được viết là:
 • Câu 3: Chữ số 7 trong số thập phân 3,273 thuộc hàng
 • Câu 4: Diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng 30dm và chiều dài bằng 50dm là:
 • II. Phần tự luận
 • Bài 1: Thực hiện phép tính:
 • a)
  a) \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}
  1
 • b
  X + \frac{1}{5} = \frac{4}{5} \times \frac{5}{{12}}
  1
 • Bài 2: Tìm X, biết:
 • a)
  a) X:3 - \frac{1}{2} = \frac{1}{5}
      X = ..........
  21/10

  a) X:3 = rac{1}{5} + rac{1}{2} = rac{7}{{10}}

  X = rac{7}{{10}} 	imes 3 = rac{{21}}{{10}}

 • b)
  b) X + \frac{1}{5} = \frac{4}{5} \times \frac{5}{{12}}
  X = .........
  2/15

  b) X + rac{1}{5} = rac{4}{5} 	imes rac{5}{{12}} = rac{1}{3}

  X = rac{1}{3} - rac{1}{5} = rac{2}{{15}}

 • Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
 • a) 40kg 5g = ….kg
  40,005" data-position="259618" class="fill-value fill q-value">
  40,005
 • b)
  12m2 46dm2 = …m2
  12,46" data-position="259619" class="fill-value fill q-value">
  12,46
 • c) 6 tấn 7 tạ = ….tấn
  6,7" data-position="259620" class="fill-value fill q-value">
  6,7
 • d) 14m 37mm = …m
  14,037" data-position="259621" class="fill-value fill q-value">
  14,037
 • Bài 4: 12 người đắp xong một đoạn đường trong 20 ngày. Hỏi muốn đắp xong đoạn đường đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (biết năng suất mỗi người làm việc như nhau)

  Số người để đắp xong đoạn đường trong 5 ngày là: ......... (người)

  48

  Học sinh tự viết sơ đồ tóm tắt

  20 ngày gấp 5 ngày số lần là:

  20 : 5 = 4 (lần)

  Số người để đắp xong đoạn đường trong 5 ngày là:

  12 x 4 = 48 (người)

  Đáp số: 48 người

 • Bài 5:

  Một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi bằng 3500m và chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Người ta sử dụng 1/4 diện tích để làm đường đi và 3/5 diện tích để làm nhà ở, phần diện tích đất còn lại để làm công viên cây xanh. Hỏi:

  a) Diện tích của khu đất đó là bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

  b) Diện tích đất để làm công viên cây xanh là bao nhiêu héc-ta?

 • a.

  Diện tích của khu đất hình chữ nhật là: ........  (km2)

  3

  a) Tổng số phần bằng nhau là:

  3 + 4 = 7 (phần)

  Chiều rộng của khu đất hình chữ nhật là:

  3500 : 7 x 3 = 1500 (m)

  Chiều dài của khu đất hình chữ nhật là:

  3500 – 1500 = 2000 (m)

  Diện tích của khu đất hình chữ nhật là:

  1500 x 2000 = 3 000 000 (m2) = 3 (km2)

 • b.

  Diện tích để làm công viên cây xanh là: .........  (ha)

  45

  b) Đổi 3 000 000m2 = 300ha

  Diện tích đường đi là:

  300 : 4 = 75 (ha)

  Diện tích làm nhà ở là:

  300 : 5 x 3 = 180 (ha)

  Diện tích để làm công viên cây xanh là:

  300 – 75 – 180 = 45 (ha)

  Đáp số: a) 3km2 b) 45ha

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
62 2.575
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 5 Xem thêm