Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán nâng cao Tuần 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 có đáp án

VnDoc giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán nâng cao Tuần 4 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn bao gồm nhiều dạng bài tập nâng cao môn Toán khác nhau có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng Toán nâng cao.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán nâng cao Tuần 4 là đề ôn tập trực tuyến giúp các em học sinh làm bài trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

 • I. Phần trắc nghiệm
 • Câu 1: Số thích hợp để điều vào chỗ chấm 5 yến 4hg = ….dag là:
 • Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 12hm 56dm = ….cm là:
 • Câu 3:

  Hỗn số thích hợp để điền vào chỗ chấm 547dam2 = ….hm2 là:

 • Câu 4:

  Diện tích của một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,15km và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài là:

 • Câu 5: Một lát bánh mỳ nho có khoảng 1/20 khối lượng là nho khô. Cần bao nhiêu ki-lô-gam nho khô để sản xuất được 400 ổ bánh mỳ biết mỗi ổ bánh mỳ có khối lượng 500g?
 • II. Phần tự luận
 • Bài 1: Điền số, phân số thích hợp vào chỗ chấm:
 • a) 15mm = …. cm
  3/2
 • b) 9 tạ 2kg = ….kg
  902
 • c) 4575m = …km ….m
  4km 575m
 • d) 5m 2dm = ….dm
  52
 • e) 7km 5m = ….m
  7005
 • f) 800m = ..............km
  4/5
 • h) 8 tấn 5 tạ = ….yến
  850
 • Bài 2: Điền đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm:
 • a) 4m 7cm = 407….
  cm
 • b) 5 tấn 6kg = 5006….
  kg
 • c) 85kg = 8500….
  dag
 • d) 42km = 42 000….
  m
 • Bài 3: Một khu rừng hình chữ nhật có chu vi 7km 5hm, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích khu rừng đó với đơn vị đo là mét vuông?

  Diện tích của khu rừng hình chữ nhật là: ............ (m2)

  3 375 000 3375000

  Đổi 7km 5hm = 7500m

  Nửa chu vi của khu rừng hình chữ nhật là:

  7500 : 2 = 3750 (m)

  Tổng số phần bằng nhau là:

  2 + 3 = 5 (phần)

  Chiều rộng của khu rừng hình chữ nhật là:

  3750 : 5 x 2 = 1500 (m)

  Chiều dài của khu rừng hình chữ nhật là:

  3750 – 1500 = 2250 (m)

  Diện tích của khu rừng hình chữ nhật là:

  1500 x 2250 = 3 375 000 (m2)

  Đáp số: 3 375 000m2

 • Bài 4: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Người ta dành ra 1/4 diện tích đất để đào ao thả cá. Tính diện tích đất đào ao?

  Diện tích đất đào ao là: ...........  (m2)

  2700

  Chiều rộng của khu đất hình chữ nhật là:

  120 : 4 x 3 = 90 (m)

  Diện tích của khu đất hình chữ nhật là:

  120 x 90 = 10 800 (m2)

  Diện tích đất đào ao là:

  10 800 : 4 = 2700 (m2)

  Đáp số: 2700m2

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 640
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Toán lớp 5 trực tuyến Xem thêm