Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán nâng cao Tuần 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 có đáp án

VnDoc giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán nâng cao Tuần 2 bao gồm nhiều dạng bài tập khác nhau có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng Toán nâng cao.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán nâng cao Tuần 2 là đề ôn tập trực tuyến giúp các em học sinh làm bài trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

 • I. Phần trắc nghiệm
 • Câu 1:

  Kết quả của phép tính \frac{2}{3} + \frac{5}{6} - \frac{1}{4} là:

 • Câu 2:

  Tính giá trị của biểu thức 1 - \frac{{13}}{6} + \frac{7}{3} và chuyển giá trị đó thành hỗn số có giá trị là:

 • Câu 3:

  Kết quả của phép tính \frac{7}{5} - \frac{1}{{12}} \times \frac{{24}}{{16}} \times \frac{8}{5} là:

 • Câu 4:

  Giá trị của X thỏa mãn X - \frac{3}{4} \times 2 = \frac{4}{7}:\frac{{16}}{{14}}là:

 • Câu 5:

  Gọi A là chu vi của hình vuông có cạnh \frac{2}{3}cm và B là chu vi của hình chữ nhật có chiều dài bằng \frac{2}{7}cm và chiều rộng bằng \frac{1}{{14}}cm. Tổng A + B có giá trị bằng:

 • II. Phần tự luận
 • Tính nhanh:
 • a,
 • b.
  \frac{5}{{23}} \times \frac{{35}}{{26}} - \frac{5}{{23}} \times \frac{9}{{26}} =
  5/23
 • c,
  \left( {\frac{1}{{2019}} - \frac{1}{{2020}} + \frac{1}{{2021}}} \right) \times \left( {\frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{6}} \right) =
  0
 • d,
 • Bài 4: Thực hiện phép tính:
 • a,
  \left( {\frac{5}{{16}} - \frac{1}{{24}}} \right):\frac{3}{8} + 1 =
  31/18
 • b,
  \left( {\frac{1}{3} + \frac{{79}}{{67}} + \frac{{28}}{{41}}} \right) + \left( {\frac{{13}}{{41}} - \frac{{12}}{{67}}} \right) =
  7/3
 • c,
  \left( {\frac{1}{5} - \frac{3}{{29}}} \right) \times \frac{{29}}{3} =
  14/15
 • d,
 • Bài 5: Tìm X, biết:
 • a,
  X:2 = \frac{1}{5} + \frac{2}{{11}}
  X =
  42/55
  X = rac{{42}}{{55}}
 • b,
  \frac{1}{2} = \frac{{X - 1}}{6}

  X =
  4
 • c,
  \frac{{11}}{8} + \frac{{13}}{6} = \frac{{85}}{X}

  X =
  24
 • d,
  \frac{1}{5}:X - \frac{4}{5} = \frac{1}{5} + \frac{1}{7}
  X =
  7/40
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 504
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán lớp 5 trực tuyến Xem thêm